PLIN034 Algoritmický popis syntaxe

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Machura, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 G13
Předpoklady
Student zná soudobé syntaktické teorie o struktuře věty a základní terminologii. Doporučeným předpokladem je úspěšné absolvování některých z uvedených kurzů: CJA010 Současný český jazyk - syntax, CJBB172 Introduction to Czech syntax, OJ407 Teorie syntaxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si základní postupy formálního popisu syntaxe s ohledem na její počítačové zpracování a automatickou syntaktickou analýzu. Studenti se seznámí se soudobými formalismy pro popis syntaxe, jejich praktickým uplatněním a souvisejícími metodami a algoritmy pro syntaktickou analýzu. Dále si vyzkouší práci se syntakticky označkovaným korpusem či s vybranými syntaktickými analyzátory, jež jsou vyvíjeny pro češtinu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat průběh syntaktické analýzy,
- chápat rozdíly mezi závislostním a složkovým přístupem,
- pracovat se syntakticky označkovaným korpusem,
- chápat soudobé formalismy pro popis syntaxe,
- pracovat na základní úrovni s vybranými syntaktickými analyzátory.
Osnova
 • 1. Historický přehled, motivace, věta a její povrchová struktura.
 • 2. Hloubková a povrchová analýza věty.
 • 3. Závislostní a složková syntax.
 • 4. Pokročilé gramatické formalismy (HPSG, LFG, TAG, CCG).
 • 5. Syntakticky anotované textové korpusy.
 • 6. Metody hodnocení kvality syntaktické analýzy.
 • 7. Aplikace syntaktické analýzy.
Literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
 • PANEVOVÁ, Jarmila. Mluvnice současné češtiny. Vydání první. Praha: Karolinum, 2014. 291 stran. ISBN 9788024625232. info
 • MERLO, Paola, Harry BUNT a Joakim NIVRE. Trends in Parsing Technology: Dependency Parsing, Domain Adaptation, and Deep Parsing. Springer Netherlands, 2011. 297 s. Text, Speech and Language Technology, Vol. 43. ISBN 978-90-481-9351-6. URL info
 • HAEGEMAN, Liliane M. V. Thinking syntactically : a guide to argumentation and analysis. 1st pub. Malden: Blackwell, 2006. xii, 386. ISBN 1405118520. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998. 503 s. ISBN 80-7198-281-4. info
Výukové metody
Přednáška, praktické úkoly, diskuze.
Metody hodnocení
Aktivní a pravidelná (povinná) účast na seminářích (max. 2 absence), online test (pro úspěšné složení testu musíte dosáhnout min. 60 % bodů), vypracování úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.