PRSJA009 Specializovaný tlumočnický seminář

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/4. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Utrera Domínguez (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 G02
Předpoklady
PRSJA004 Odborný překlad. seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je nabídnout studentům nástroje k rozvíjení tlumočnických kompetencí v rámci specializací: a) konsekutivní tlumočení, b) simultánní tlumočení
Výstupy z učení
Studenti získají komplexní průpravu, díky které budou schopni volit vhodné strategie k dalšímu rozvíjení vlastních tlumočnických kompetencí.
Osnova
  • Blok I: Konsekutivní tlumočení Blok II: Simultánní tlumočení Pozornost bude zaměřena tři tematické okruhy: 1) Tlumočení pro správní orgány 2) Tlumočení v obchodní praxi 3) Tlumočení pro kulturní instituce a organizace.
Literatura
  • Jones, Roderick, Conference Interpreting Explained., St Jerome Publishing, 1998
  • Čeňková, I. a kol, Teorie a didaktika tlumočení, Praha UTRL FF UK, 2001
  • Gillies, Andrew, Note-taking for Consecutive Interpreting, Manchester, St. Jerome Publishing, 2005
Výukové metody
Výukové metody kurzu jsou dány jeho ryze praktickou povahou. Základním předpokladem je důkladná a systematická příprava před každou hodinou, a to tak, aby studenti byli schopni ve vyučování pracovat podle zadání vyučujícího.
Metody hodnocení
K úspěšnému zakončení kurzu a získání zápočtu je třeba pravidelná účast na seminářích, v rámci nichž se studenti aktivně zapojují do výuky. Vzhledem k povaze předmětu a charakteru práce v hodinách, je třeba, aby studenti pravidelně plnili úkoly zadané vyučujícími, které jsou bodově hodnoceny. Zápočet: a) konsekutivní tlumočení vybrané promluvy b) simultánní tlumočení vybrané promluvy (hranice úspěšnosti: 70% z celkového počtu 100 bodů)
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PRSJA009