PSMB059 Praxe ve studentských projektech

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lucie Stroupková (cvičící)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
! PS_BB029 Seminář stud. psych. organiz. &&! PSBB018 Seminář stud. psych. organiz. &&! PSBB054 Praxe ve student. projektech
Zájem o získání praktických zkušeností a chuť se aktivně zapojit do práce s klienty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost se prakticky se seznámit s prací s klienty s různými specifickými potřebami a ve specifických kontextech. Důraz je kladen na propojení teoretických znalostí, které studenti získají zejména formou samostudia a informací od studentských koordinátorů, s praktickým působením v projektech.

Dalším z cílů předmětu je pomoci zapojeným institucím, které již s většinou projektů spolupracují dlouhá léta a účast našich studentů je vítanou součástí jejich fungování.

Studenti se tak budou moci seznámit například s prací s dětmi s poruchami autistického spektra, mentálním či tělesným handicapem, s celou třídou dětí prvního stupně základní školy, či se seniory.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- komunikovat s vybranou cílovou skupinou
- aplikovat teoretické psychologické poznatky při práci s vybranou cílovou skupinou
- popsat charakteristiky vybrané cílové skupiny
- vysvětlit základní principy práce s vybranou cílovou skupinou
- aplikovat základní principy práce s vybranou cílovou skupinou při této práci
- vysvětlit roli psychologa při práci s vybranou cílovou skupinou
- popsat roli psychologa na vybraném pracovišti (pokud je přítomen)
Osnova
  • 1) Úvodní schůzka (na začátku semestru) - nepovinná leč důrazně doporučená. Na této schůzce proběhne prezentace jednotlivých projektů. Přesné datum bude zasláno emailem.
  • 2) Úvodní schůzka s koordinátorem projektu (dle domluvy s koordinátorem)
  • 3) Účast na projektu
  • 4) Závěrečné setkání s koordinátorem projektu (na konci semestru)
Výukové metody
Výuka bude probíhat zejména prostřednictvím účasti na vybraném studentském projektu. Jednotlivé projekty mají různý časový formát (např. pravidelná účast 1x týdně či jednorázová docházka po celý týden) a jsou do různé míry flexibilní. Projekt a termín docházky si studenti vybírají sami na základě domluvy s koordinátorem projektu. Teoretické znalosti studenti získají prostřednictvím samostudia, konzultace s koordinátory nebo zaměstnanci zapojených institucí.
Metody hodnocení
Podmínky pro ukončení:
Odevzdání protokolu o praxi potvrzeného hostující institucí
Odevzdání sebereflexe účasti na projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSMB059