RLB210 Křesťanské misie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 K24; a Pá 8. 10. 14:00–15:40 G32, Pá 5. 11. 14:00–15:40 G32, Pá 3. 12. 14:00–15:40 G32
Předpoklady
( RLA06 Křesťanství I || RLKA06 Křesťanství I ) && ( RLA07 Křesťanství II || RLKA07 Křesťanství II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz přináší úvod do studia křesťanských misií s důrazem na mimoevropské misie v době středověku a novověku. Důraz je kladen především na obecné otázky interkulturních kontaktů, které budou řešeny na konkrétních příkladech. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět mnohovrstevnatému charakteru misií v jejich historickém, sociálním a politickém kontextu; vysvětlit motivy a okolnoti významných misionářských projektů; reflektovat politické a sociální aspekty misií jak v Evropě, tak v kulturách, kde se misie odehrávala; vysvětlit výsledky misií a porozumět jejich důsledkům; kriticky využívat misionářské zprávy jako prameny religionistického výzkumu.
Osnova
  • 0. Úvodní hodina, seznámení s tématem. 1. Perspektivy studia křesťanských misií, koncept křesťanské misie, předpoklady šíření křesťanství v raném období. 2. Středověké misie do Asie I - orientalismus, Mongolové a Evropa, první misionáři (Jan Plano de Carpini, Jan z Montecorvina). 3. Středověké misie do Asie II - misie k Mongolům a do Indie, postoj středověkých křesťanů k jinověrcům (Vilém Rubruk, Jan Marignola, Odorik z Pordenone, Jordanus Katalánský). 4. Nestoriánství v Asii - počátky křesťanství v Číně a Indii, vztah katolických misií k nestoriánům. 5. Dobytí Ameriky - problém "jiného", křesťanství v Latinské Americe. 6. Portugalské misie v Indii - kontakty s tomášenci, jezuité a Mughalská říše, problém akomodace. 7. Křesťanské misie v Číně - Matteo Ricci, spor o čínské rity. 8. Křesťanské misie v Japonsku, František Xaverský. 9. Křesťanské misie v Tibetu a Ladaku - kapucíni a jezuité v Tibetu, misie Moravských bratří, problém překladu a interpretace křesťanských textů. 10. Protestantské misie v Indii - Society for the Propagation of the Gospel, Bartholomeus Ziegenbalg, Alexander Duff a William Carrey 11. Předpoklady misie v současnosti - církevní dokumenty Ad gentes, Nostra Aetate, Evangelii Nuntiandi - a její problémy - inkulturace. 12. Závěrečná hodina, diskuse, test.
Literatura
  • ŽUPANOV, Ines. Disputed mission : Jesuit experiments and Brahmanical knowledge in seventeenth-century India. New Delhi: Oxford University Press, 2001. xiii, 277. ISBN 0195658825. info
  • KUBÍKOVÁ, Jiřina. Křesťanská misie v 16.-18. století. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 280 s. : m. ISBN 80-86263-24-X. info
  • Questions of cultural identity. Edited by Stuart Hall - Paul Du Gay. 1st pub. London: SAGE Publications, 1996. viii, 198. ISBN 0-8039-7882-0. info
  • NEILL, Stephen. A history of Christian missions. Harmondsworth: Penguin Books, 1990. 528 s. ISBN 0-14-013763-7. info
  • KALISTA, Zdeněk. Cesty ve znamení kříže : dopisy a zprávy českých misionářů XVII.- XVIII. věku ze zámořských krajů. Praha: Evropský literární klub, 1941. 250 s. info
Metody hodnocení
Typ výuky:
Přednášky, diskuse, prezentace studentských referátů.
Požadavky na kolokvium: (a) aktivní účast na seminářích, (b) prezentace referátu na zadané téma, (c) závěrečný test na konci semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2016, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/RLB210