UEV_24 Vybrané problémy estetiky I.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 N21
Předpoklady
Orientovanost v oblasti moderního estetického myšlení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 75/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvent kurzu získá přehled aktuálních inovací a kategorií z oblasti estetiky.
Výstupy z učení
Student bude obeznámen s proměnami estetického myšlení ve 20. století a aktualizacemi stěžejních estetických kategorií.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky – formování moderního estetického myšlení 2. Základní estetické pojmy a kategorie 3. Krása 4. Ošklivé a šeredné 5. Vznešené 6. Komické a groteskní 7. Étos a patos 8. Rytmus a harmonie 9. Mimésis a imitatio 10. Kýč a klišé
Literatura
  povinná literatura
 • DANTO, Arthur C. Zneužitie krásy : estetika a pojem umenia. Translated by Jozef Cseres. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2008. 208 s. ISBN 9788081010255. info
 • Dějiny ošklivosti. Edited by Umberto Eco, Translated by Iva Adámková. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 455 s. ISBN 9788072038930. info
 • Dějiny krásy. Edited by Umberto Eco, Translated by Gabriela Chalupská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 439 s. ISBN 8072036777. info
 • KULKA, Tomáš. Umění a falzum : monismus a dualismus v estetice. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 182 s. ISBN 802000954X. info
 • SCHNEIDER, Norbert. Dejiny estetiky od osvietenstva po postmodernu. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2002. 341 s. ISBN 80-7149-482-8. info
 • KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vyd. 2., rozš. Praha: Torst, 2000. 292 s. ISBN 80-7215-128-2. info
  neurčeno
 • Umění, krása, šeredno : texty z estetiky 20. století. Edited by Vlastimil Zuska. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 369 s. ISBN 8024605406. info
 • LYOTARD, Jean François. Putování a jiné eseje. V Praze: Herrmann & synové, 2001. 149 s. info
 • KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. Translated by Vladimír Špalek - Walter Hansel, Edited by Milan Sobotka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 271 s. info
 • HANSLICK, Eduard. O hudebním krásnu : příspěvek k revizi hudební estetiky : Vom Musikalisch-Schönen (Orig.). 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1973. 137 s. info
Výukové metody
přednáška, seminární diskuse
Metody hodnocení
seminární diskuse, závěrečný test
Informace učitele
Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/UEV_24