VIK_BaZ Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (cvičící)
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
Získání všech předepsaných zápočtů, kolokvií a zkoušek za bakalářský cyklus studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška bakalářská se skládá z obhajoby bakalářské diplomové práce a z ústní části. Ústní část státní závěrečné zkoušky bakalářské student vykonáná z tématických okruhů uvedených v osnově.
Osnova
 • 1. Moderní směry v informační vědě
 • 2. Problematika dokumentů a informačních zdrojů
 • 3. Různá pojetí informace
 • 4. Etika v informační vědě a knihovnictví
 • 5. Systém, informační systém, knihovní systém - základní pojmy
 • 6. Standardizace v knihovnictví
 • 7. Digitální knihovny a databázová centra
 • 8. Základní terminologie a typologie věcného zpracování informací a selekčních jazyků
 • 9. Sémantická redukce dokumentů - obsahová analýza, indexace, klasifikace,kvalita/konzistence indexace
 • 10. Selekční jazyky v informačních systémech
 • 11. Současný stav selekčních jazyků v ČR
 • 12. Internet - charakteristika, vývoj, trendy rozvoje
 • 13. Vyhledávání na Internetu - nástroje a možnosti
 • 14. Poslání knihoven a jejich služby
 • 15. Problematika řízení lidských zdrojů v knihovnách
Literatura
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Zkouška sestává z obhajoby bakalářské diplomové práce a ústního pohovoru se zkušební komisí nad tematickými okruhy, které jsou vyvěšené na webových stránkách katedry kisk.cz.
Metody hodnocení
Obhajoba bakalářské diplomové práce a ústní část.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.