AR2A303 Digitální archivnictví

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1, pouze zareg.: 0/1
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je seznámit studenty s praktickými znalostmi, zkušenostmi a problematikou digitálního archivnictví, které zahrnuje péči a nakládání s digital-born dokumenty, práci s programy a databázovými systémy využívanými v archivní praxi a oblast digitalizace archiválií včetně jejich zpřístupňování ve virtuálním prostředí. Nutné je úzké propojení se stávající praxí v ČR, která je vzhledem k dynamickému vývoji oboru velmi proměnlivá. Část seminářů bude prováděna jako praktická cvičení s archivními evidencemi a informačními systémy a to přímo ve vybraných archivech (Archiv města Brna).
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- popsat základní legislativu v oblasti elektronické spisové služby a e-government;
- vysvětlit základní pojmy elektronické spisové služby;
- popsat mechanismus elektronické spisové služby;
- charakterizovat Národní digitální archiv;
- provádět základní operace v programech využívaných v archivní praxi;
- charakterizovat problematiku digitalizace a dlouhodobého uchování dat v českých archivech.
Osnova
 • 1. Vymezení pojmu digitální archivnictví, užívaná terminologie.
 • 2. Legislativa, metodiky a standardy.
 • 3.-4. Elektronické systémy spisové služby, předarchivní péče, skartační řízení u dokumentů v digitální podobě.
 • 5.-6. Národní digitální archiv, problematika dlouhodobého uložení digitálních archiválií.
 • 7.-9. Programy v archivní praxi (PEvA – evidence Národního archivního dědictví; archivní informační systémy, programové vybavení archivů; ELZA a programy ke zpracování archiválií, vytváření archivních pomůcek).
 • 10.–12. Digitalizace archiválií, vytváření studijních i jiných kopií archivního materiálu v digitální podobě; zpřístupnění digitálních archiválií badatelské veřejnosti; prezentace archivů pomocí archivních informačních systémů a portálů.
Literatura
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
 • Michal Wanner a kolektiv: Základní pravidla pro zpracování archiválií. Praha 2013.
 • Brian F. Lavoie: The Open Archival Information System (OAIS) Reference Model: Introductory Guide (2nd Edition), ISSN 2048-7916
 • PEvA, instalační a základní uživatelská příručka programu pro evidence archivu.
 • Legislativa, archivní standardy, metodiky a doporučení OASS MV ČR platné k datu konání semináře.
 • WANNER, Michal, Stanislav BÁRTA, Tomáš BĚLOHLÁVEK, Emilie BENEŠOVÁ, Michal ĎUROVIČ, Jan EDL, Lucie HÁJKOVÁ, Terezie HLAVÁČKOVÁ, Jan KAHUDA, Karel KOUCKÝ, Miroslav KRONUS, Jakub KUNERT, Robert PIFFL, Helena POCHOBRADSKÁ, Radek POKORNÝ, Jiřina PROKOPOVÁ, Helena SEDLÁČKOVÁ, Karel SIEBER, Zbyšek STODŮLKA, Matěj STRNAD, Pavel ŠIMŮNEK, Karolína ŠIMŮNKOVÁ, Alena ŠTĚTKOVÁ, Zdeněk VÁCHA a Lenka VRCHOTOVÁ. Slovník současné archivní terminologie. Praha: Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, 2022, 599 s. ISBN 978-80-7616-118-4. URL info
 • BÁRTA, Stanislav, Hana BRZOBOHATÁ, Radana ČERVENÁ, Jiří JELÍNEK, Zbyšek STODŮLKA a Michaela ZEMÁNKOVÁ. Digitální archivnictví. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 134 s. ISBN 978-80-210-9450-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9450-2019. Čítárna Munispace info
Výukové metody
Seminář založený na teoretických i praktických zkušenostech. Část seminářů proběhne na vybraných archivních pracovištích (zejména Archiv města Brna). Přímá práce s archivními systémy.
Metody hodnocení
Zápočet na základě aktivní účasti a zpracování vybraného praktického úkolu.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Individuální konzultace.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2023.