FAVMPa060 Kulturní dějiny kinematografie

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Šárka Jelínek Gmiterková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 C34, kromě Út 27. 9.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je prohloubení znalostí metodologických postupů a teoretických konceptů, které si studenti osvojili v průběhu bakalářského studia a seznámení s koncepty novými, které jim umožní řešit odlišné badatelské problémy.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- kriticky zhodnotit a využít škálu teoretických konceptů pro formulování kvalitní výzkumné hypotézy,
- orientovat se v teoretické a metodologické literatuře k prezentovaným výzkumným oblastem,
- připravit a realizovat relevantní výzkumný projekt z oblasti kulturních dějin kinematografie.
Osnova
 • Kulturní a sociální dějiny: Zdroje, výzkumné tradice, institucionální zázemí, kritické zhodnocení, alternativy
 • Struktury a aktéři
 • Patroni, klienti a transakční sítě
 • Recepce, popularita a temporalita
 • Lokální dějiny a etnografický výzkum. Výzkum lokálních publik: národ, náboženství
 • Lokální dějiny a etnografický výzkum. Výzkum lokálních publik: třída, rod, věk
 • Komparativní dějiny a procesy kulturního transferu
 • Etnografický výzkum produkční kultury
 • Film a reprezentace
Literatura
 • STORCHOVÁ, Lucie. Koncepty a dějiny : proměny pojmů v současné historické vědě. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2014. 449 stran. ISBN 9788087271872. info
 • GRAY, Ann. Research practice for cultural studies : ethnographic methods and lived cultures. 1st pub. Los Angeles: SAGE Publications, 2003. 207 s. ISBN 9780761951759. info
Výukové metody
Seminární diskuze
Četba zadaných textů
Příprava výzkumných projektů
Analýza a interpretace empirických dat, archivních pramenů a primární literatury
Metody hodnocení
Průběžné testy ověřující znalost zadaných textů 30 bodů
průběžné testy ověřující znalost odpřednášené látky 30 bodů
zpracování výzkumného projektu 40 bodů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/FAVMPa060