DISBS09 Teatralita veřejných událostí

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/7. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 G01, kromě Čt 16. 11.
Předpoklady
DISB008 Souborná zkouška po 1. ročníku || DVB007 Souborná zkouška po 1. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/8, pouze zareg.: 1/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/8
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se věnuje práci na terénním výzkumu vybraných veřejných událostí/kulturních performancí ve vytipovaných lokalitách České republiky a města Brna. Studenti pracují v týmech. Na začátku kurzu jsou seznámeni se základní teoretickou literaturou, metodologií výzkumu a rovněž jsou vybrány konkrétní akce. Výsledky terénního výzkumu jsou diskutovány v průběhu semináře.

Profilový seminář určený studentům 2. ročníku.
Seminář probíhá v češtině.
Výstupy z učení
Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:
- prokázat znalosti základních definic teatrality veřejných událostí;
- reflektovat vlastní zážitek;
- terénního výzkumu veřejných událostí/kulturních performancí;
- věcné deskripce zkoumané události;
- interpretace symbolických významů.
Osnova
 • Seznámení se s teoretickou literaturou a metodologií terénního výzkumu, výběr lokalit a událostí
 • Průběžný výzkum daných událostí a sběr dat
 • Zpracování nasbíraných dat, diskuse v hodinách
 • Vypracování studie o jednotlivých událostech
Literatura
  povinná literatura
 • Souřadnice a kontexty divadla : antologie současné německé divadelní teorie. Edited by Jan Roubal. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005, xiii, 162. ISBN 8070081899. info
 • Politická kultura : antropologie, sociologie, politologie. Edited by Petr Skalník. Praha: Set out, 2004, 271 s. ISBN 8086277402. info
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie : příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Translated by Hana Antonínová. Vydání první. Praha: Portál, 2008, 407 stran. ISBN 9788073674656. info
 • FISCHER-LICHTE, Erika. 2005. „Ach, takové staré otázky...“ a jak s nimi zachází divadelní teorie dnes. Divadelní revue 16 (2005): 2: 3‒11.
 • FISCHER-LICHTE, Erika. 2005. Divadelnost/teatralita a inscenace. In Jan Roubal (ed.). Souřadnice a kontexty divadla: antologie současné německé divadelní teorie. Praha: Divadelní ústav, 2005: 129‒134.
 • FIEBACH, Joachim. Předvádění skutečnosti jako její performativní provádění. In. Tendence v současném myšlení o divadle. JAMU, Brno 2010
 • GEHL, Jan. Život mezi budovami : užívání veřejných prostranství. Vyd. 1. Brno: Nadace Partnerství, 2000, 202 s. ISBN 8085834790. info
 • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo : sebeprezentace v každodenním životě. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999, 247 s. ISBN 8090248241. info
 • MUSILOVÁ, Martina. Teatralita veřejných událostí - uvedení do problematiky. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 9-24. ISSN 1803-845X.
  doporučená literatura
 • ALEXANDER, Jeffrey C., Bernhard GIESEN a Jason L. MAST (edd.). 2006. Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics,and Ritual. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
 • KOLANKIEWICZ, Leszek. Ku antropoligii widowisk [Úvod k antropologii podívaných]. In Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki a Leszek Kolankiewicz (edd.). Antropologia widowisk. Varšava: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005: 9–31.
Výukové metody
přednáška, samostatná četba, průběžné úkoly, terénní výzkum, záznam událostí, aplikace teoretických termínů (aktér, recepce, účast, role, maska atd.)
Metody hodnocení
3 studie o 3 veřejných událostech dle výběru studenta. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.