PSBA012 Statistické metody I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 9:00–9:50 B2.23, kromě Po 13. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSBA012/01: Po 10:00–10:50 B2.33, kromě Po 13. 11., M. Jelínek, H. Klimusová
PSBA012/02: Po 11:00–11:50 B2.33, kromě Po 13. 11., M. Jelínek, H. Klimusová
Předpoklady
PSBA009 Metodologie psychologie I
PSBA009 Metodologie psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na oblast popisné statistiky a uvedení do problematiky induktivní statistiky. Přednášky na konkrétní témata jsou doplněny o praktické semináře využívající program SPSS. Předmět navazuje na Metodologii psychologie I a slouží jako prerekvizita předmětu Statistické metody II.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět základním konceptům statistiky a možnostem jejího využití v psychologickém výzkumu; pracovat se speciálním statistickým software (SPSS); vkládat data a provádět základní transformace dat; ovládat základní procedury analýzy dat (popisná statistika, porovnání průměrů, t-testy, analýza rozptylu); číst a interpretovat výsledky statistických analýz.
Osnova
 • Úvod;
 • Popisná statistika;
 • Induktivní statistika - základní koncepty;
 • Odhady parametrů;
 • Testování hypotéz - princip a jednovýběrové testy hypotéz o průměru a podílu;
 • Testování hypotéz - dvouvýběrové testy hypotéz o průměru a podílu;
 • Testování hypotéz - analýza rozptylu (logika analýzy rozptylu, jednofaktorová analýza rozptylu; vícefaktorová analýza rozptylu, analýza rozptylu pro opakovaná měření; MANOVA).
Literatura
  povinná literatura
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydán. Praha: Portál, 2015. 734 stran. ISBN 9788026209812. info
 • FIELD, Andy P. Discovering statistics using IBM SPSS statistics : and sex and drugs and rock 'n' roll. 4th edition. Los Angeles: Sage, 2013. xxxvi, 915. ISBN 9781446249178. info
  doporučená literatura
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011. 372 stran. ISBN 9788024619668. URL info
 • HEALEY, Joseph F. Statistics: A Tool for Social Research. 3. vyd. Belmont, California: Wadsworth, Inc., 1993. 555 s. ISBN 0-534-17742-5. info
 • SWOBODA, Helmut. Moderní statistika. Translated by Jaromír Císař. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1977. 351 s. URL info
Výukové metody
Přednášky a cvičení v počítačové učebně, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Do hodnocení se pro získání kolokvia započítávají body za úkoly ve cvičeních, domácí úkoly a za písemný test na konci semestru.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PSBA012