BA_F3_dril Finština 3 - dril

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Elina Elli Johanna Kulmala, MA (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
NOW ( BA_F3 Finština 3 )&& BA_F2 Finština 2
Je nutné zapsat si zároveň kurz BA_F3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz finštiny zaměřený především na procvičování, který doplňuje a rozšiřuje kurz BA_F3. Procvičuje se v něm zejména konverzace, poslech, slovní zásoba a gramatika.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl student být schopen používat v psaném i mluveném projevu správně většinu gramatických konstrukcí. Také je shopen užívat nově osvojenou slovní zásobu.
Osnova
 • procvičování gramatiky
 • četba textů
 • poslech
 • konverzace
 • psané úkoly
Literatura
  doporučená literatura
 • KUPARINEN, Kristiina a Terhi TAPANINEN. Oma suomi : suomea aikuisille. Helsingissä: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2015, 240 stran. ISBN 9789511273714. info
 • GEHRING, Sonja a Sanni HEINZMANN. Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. Illustrated by Jenni Lindfors. [Helsinki]: Finn Lectura, 2012, 320 s. ISBN 9789517924771. info
 • KENTTÄLÄ, Marjukka. Suomi sujuvaksi. Illustrated by Ilkka Pesonen. Helsinki: Gaudeamus, 2009, 321 s. ISBN 9789524950237. info
 • TUKIA, Kaisa. Suomi2. 1.-3. painos. Helsingissä: Otava, 2007, 215 s. ISBN 9789511216544. info
Výukové metody
cvičení, domácí příprava, povinná účast v hodinách
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022.