B6450 Metody floristického výzkumu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Unar, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jiří Unar, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiří Unar, CSc.
Předpoklady
Znalost práce s literaturou, určovacími příručkami a mapovými podklady
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V přednášce jsou probírány postupně všechny etapy práce na florografické studii - od výběru a vymezení hranic studovaného území, přes problémy spojené s excerpcí starší literatury, organizaci terénních výzkumů, určování materiálu, úpravu nomenklatury - až k definitivní podobě floristické publikace. Cvičení slouží k praktickému ověření získaných znalostí.
Osnova
  • Přednáška: 1-2) Výběr území, jeho velikost a hranice, charakteristiky přírodních poměrů. 3-4) Excerpce literatury, zakládání kartotéky nebo databáze v PC. 5-6) Nomenklatura a synonymika. 7-8) Organizace terénního výzkumu, trasy, pomůcky, opakování. 9-10) Dokumentace pozoruhodnějších názezů (dokladový herbář). 11-12) Srovnání současného stavu (kvantitativně i kvalitativně) se staršími prameny (druny chráněné, ohrožené, fytogeograficky zajímané, expanzivní). 13-14 Příprava florografické publikace do tisku. Cvičení: V průběhu celodenního cvičení v terénu a následného zpracování získaného floristického materiálu si posluchači ověří poznatky získané v přednášce. Výsledný elaborát slouží jako podklad pro udělení zápočtu.
Literatura
  • Flora of the Czech Republic : Květena České republiky. 1 : Květena České republiky. 2 : Květena České republiky. 3 : Květena České republiky. 4 : Květena České republiky. 5. Edited by Bohumil Slavík - Slavomil Hejný. info
  • MORAVEC, Jaroslav a A KOLEKTIV. Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. 2. vyd. Litoměřice: Severočeská pobočka České botanické společnosti, 1995. s. 1-206. Severočeskou přírodou - příloha 1995. ISBN 80-9000827-6-9. info
  • DOSTÁL, Josef. Nová květena ČSSR. Praha: Academia, 1989. 1548 s. ISBN 80-200-0095-X. info
  • SMEJKAL, Miroslav. Komentovaný katalog moravské flóry. Brno, 1980. 301 s. Učební texty PřF UJEP Brno. info
Metody hodnocení
Výuka: přednáška + terénní cvičení Ukončení: zápočet na základě získaných znalostí a dovedností.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2002/B6450