B6549 Metody fytocenologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Předpoklady
B2130 Terénní cvič. k syst. botanice || B4230 Botanické terénní cvičení I. || B2230 Botanické terénní cvičení I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je teoretické a praktické seznámení studentů se základními pracovními metodami popisu vegetace a klasifikace rostlinných společenstev. Důraz je kladen zejména na metodiku popisu vegetace v terénu pomocí fytocenologických metod curyšsko-montpellierské školy, na zpracování dat pomocí elektronických databází a standardních počítačových programů pro numerickou klasifikaci a editaci fytocenologických tabulek.
Osnova
  • 1. Základní cíle popisu a klasifikace vegetace fytocenologickou metodou, historie fytocenologie, základní literatura. 2. Podklady a vybavení pro fytocenologickou práci v terénu. 3. Terénní sběr dat o vegetaci: metodika fytocenologického snímkování. 4.-5. Databázový systém TURBOVEG: ukládání a výběr fytocenologických dat. 5. Analýza fytocenologického materiálu pomocí programu JUICE: základní funkce 6. Klasifikace vegetace pomocí programu TWINSPAN, stanovení diagnostických druhů. 7. Bioindikace pomocí Ellenbergových indikačních hodnot. 8. Klasifikační metoda COCKTAIL, statistické odvození druhových skupin, expertní systémy pro klasifikaci vegetace. 9. Základní principy fytocenologické nomenklatury. 10. Mapování vegetace, koncepce potenciální přirozené a aktuální vegetace 11. Publikace výsledků fytocenologických studií. 12.-14. Zápis fytocenologických snímků v travinné a lesní vegetaci (půldenní terénní exkurze)
Literatura
  • MORAVEC, Jaroslav. Fytocenologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 8020004572. info
Metody hodnocení
Ve výuce je vysvětlována teorie, prakticky předváděna terénní práce a demonstrovány počítačové programy. K zápočtu student zapíše cca 5 fytocenologických snímků v terénu, vyhledá srovnatelné snímky v literatuře, tyto snímky zadá do počítačové databáze a zpracuje z nich fytocenologickou tabulku. K zápočtu předkládá výsledky ve formě krátké písemné zprávy strukturované jako odborný článek. Podmínkou pro udělení zápočtu je rovněž pochopení probírané teorie a metodik.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2002/B6549