Bi0834 Diplomová práce ze zoologie IV.

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/20/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D. (cvičící)
prof. MVDr. Iva Dyková, DrSc. (cvičící)
doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (cvičící)
Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Martin Kašný, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi7831 Diplomová práce ze zoologie I. || B7831 Dipl. práce ze zoologie I ) && ( Bi8832 Dipl. práce ze zoologie II. || B8832 Dipl. práce ) && ( Bi9833 Dipl. práce ze zoologie III. || B9833 Dipl. práce ) && (! BA834 Dipl. práce )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.