Bi0834 Diplomová práce ze zoologie IV

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/20/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
prof. MVDr. Iva Dyková, DrSc. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (cvičící)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (cvičící)
Mgr. Kateřina Janotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Konečný, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (cvičící)
Mgr. Markéta Ondračková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi7831 Diplomová práce ze zoologie I && Bi8832 Dipl. práce ze zoologie II. && Bi9833 Dipl. práce ze zoologie III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. (Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce).
Osnova
  • Studium literárních pramenů, sběr materiálu, zpracování dat, vědecká prezentace.
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Studium literárních pramenů, odběr zoologických vzorků, zpracování dat, vědecká prezentace.
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/Bi0834