Bi1041 Úvod do matematické biologie a biomedicíny I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (přednášející)
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Budinská, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
nejsou, jedná se o úvodní kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s náplní oboru matematická biologie a biomedicína obecně a se zaměřením na specializaci Epidemiologie a modelování. Podrobněji studenty seznámit s vybranými tématy oboru jednak pomocí základů jejich teorie, jednak pomocí historických událostí a vazeb.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- získá základní informace o struktuře studijního programu, o jednotlivých předmětech i jejich návaznostech;
- seznámí se s významnými mezníky ve vývoji aplikací matematiky v biologii a medicíně;
- seznámí se s některými základními přístupy používanými pro analýzu biologických a klinických dat a jejich modelování;
- seznámí se s odbornou náplní a příklady ze specializace Epidemiologie a modelování;
- napíše esej o svých důvodech pro volbu studijního programu, svých představách o náplni zvoleného studia a svých cílech po jeho absolvování.
Osnova
 • 1. Seznámení s garantujícím pracovištěm a studijními plány programu.
 • 2. Matematika, biologie, matematická biologie, biomedicína.
 • 3. Mendelův příběh, uspořádání experimentu, hypotéza, vyhodnocení výsledků, biostatistika.
 • 4. Demografické modely, Mathus, Euler, Quetelet, model Lotky - Volterry.
 • 5. Epidemiologické modely. Analýza přežití.
 • 6. Modely farmakokinetiky.
Literatura
 • DUŠEK, Ladislav, Jiří HŘEBÍČEK, Jiří JARKOVSKÝ a Jan ŽIŽKA. Computational biology and its contribution to the education at Faculty of Science and Faculty of Medicine of Masaryk University in Brno, Czech Republic. In Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. první. Brno: MU Brno, 2005. s. 1-9. ISBN 80-210-3907-8. info
 • DUŠEK, Ladislav, Jiří HŘEBÍČEK a Jiří JARKOVSKÝ. Proceedings of 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University Press, 2005. 200 s. Proceedings of 1st International Summer School. ISBN 80-210-3907-8. info
 • DUŠEK, Ladislav, Jiří HŘEBÍČEK a Jan ŽIŽKA. 2nd International Summer School on Computational Biology. 2006. info
 • DUŠEK, Ladislav, Danka NÉMETHOVÁ a Jiří HŘEBÍČEK. Proceedings of the 3rd International Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007. s. 1-206. ISBN 978-80-210-4370-1. info
Výukové metody
Prezentace prostřednictvím Microsoft Teams podporované Power Pointovými prezentacemi. Předpokládá se aktivní účast studentů.
Metody hodnocení
vypracování eseje na zadané téma související s obsahem studia
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/Bi1041