Bi2080c Histologie a organologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2080c/01: Po 8:00–9:50 D36/215, I. Hodová
Bi2080c/02: Po 17:00–18:50 D36/215, M. Dušková
Bi2080c/03: Út 10:00–11:50 D36/215, M. Dušková
Bi2080c/04: Út 12:00–13:50 D36/215, I. Hodová
Bi2080c/05: Út 14:00–15:50 D36/215, I. Hodová
Bi2080c/06: Út 16:00–17:50 D36/215, I. Hodová
Bi2080c/07: Čt 8:00–9:50 D36/215, M. Dušková
Bi2080c/08: Čt 10:00–11:50 D36/215, M. Dušková
Bi2080c/09: Čt 12:00–13:50 D36/215, I. Hodová
Bi2080c/10: Čt 14:00–15:50 D36/215, H. Nejezchlebová
Bi2080c/11: Čt 16:00–17:50 D36/215, H. Nejezchlebová
Bi2080c/12: Čt 18:00–19:50 D36/215, H. Nejezchlebová
Bi2080c/13: Pá 8:00–9:50 D36/215, H. Nejezchlebová
Bi2080c/14: Pá 10:00–11:50 D36/215, H. Nejezchlebová
Předpoklady
NOW ( Bi2080 Histologie a organologie )
Přednáška z Histologie a organologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty: používat světelný mikroskop a znát fyzikální princip jeho fungování znát teoreticky postup přípravy trvalých histologických preparátů znát strukturu tkání a orgánových soustav poznat v mikroskopu základní typy tkání
Výstupy z učení
Po absolvování kursu budou studenti schopni: pracovat se světelným mikroskopem, připravovat jednoduché nstivní preparáty, chápat a vysvětlit postup přípravy trvalých histologických preparátů, pochopit a vysvětlit strukturu základních živočišných tkání a orgánů, poznat v mikroskopu základní typy tkání.
Osnova
  • 1.Základy mikroskopování, princip a funkce světelného mikroskopu, práce s imerzí, příprava preparátů 2. Epitely 3. Výplňová pojiva 4. Oporná pojiva (kost, chrupavka) 5. Svalové tkáně 6. Nervové tkáně 7. Kardiovaskulární systém a lymfatické orgány 8. Dýchací a vylučovací soustava 9. Trávicí soustava 10. Integument
Literatura
  • MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 134 s. ISBN 9788024723938. info
  • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. Translated by Radomír Čihák. 1. české vyd. Praha: Grada, 2012. xx, 556. ISBN 9788024737294. info
Výukové metody
teoretická příprava, prezentace histologických řezů, samostatná práce se sadou trvalých preparátů a jejich dokumentace. Předmět bude vyučován kontaktní formou dle rozvrhu seminárních skupin. V případě zhoršení epidemiologické situace se přejde na on-line formu. Studenti, kteří se ve výjimečných případech nebudou moct prezenční výuky účastnit (z důvodu nemoci, karanténay aj) budou mít možnost chybějící témata prezenčně nahradit. Rozvrhové časy tohoto nahrazování budou dohodnuty v průběhu semestru, nelze vyloučit, že to bude i o víkendech.
Metody hodnocení
Studenti jsou v průběhu semestru průběžně 5x písemně zkoušeni, na konci semestru probíhá písemné nebo ústní zkoušení z celé probrané látky, nutno dosáhnout 65 % úspěšnosti.
Informace učitele
Výuka proběhne prezenčně. Při zpřísnění hygienických opatření bude prezenční výuka tohoto předmětu nahrazena distanční výukou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi2080c