Bi3060c Obecná genetika - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. (cvičící)
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eliška Lukjanová (cvičící)
Mgr. Markéta Wayhelová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi3060 Obecná genetika )
Základní znalosti genetiky na úrovni střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 232 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/232, pouze zareg.: 244/232, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 186/232
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktikum je základním kurzem pro studenty biologie. Jeho cílem je praktické procvičení základních témat obecné genetiky a seznámení studentů se základními metodami klasické genetiky. Součástí jsou jednak praktické úlohy s modelovými objekty jako Arabidopsis thaliana a Drosophila melanogaster a také řešení genetických příkladů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu jsou studenti schopni: - aplikovat základní principy genetiky - analyzovat genetické problémy - formulovat a testovat genetické hypotézy - zhodnotit výsledky praktických pokusů
Osnova
 • Náplň praktika je zaměřena na praktické procvičení problematiky v návaznosti na předmět Obecná genetika (Bi3060).
 • 1. Princip segregace vloh (charakteristika Arabidopsis thaliana, prohlídka mutantů a založení pokusu)
 • 2. Chí-kvadrát
 • 3. Princip kombinace vloh
 • 4. Pravděpodobnost v genetické analýze a předpovědi
 • 5. Interakce vloh (dědičnost zbarvení vlasů a očí u člověka)
 • 6. Rodokmeny – tvorba a čtení z rodokmenů, sestavení vlastního rodokmenu
 • 7. Vazba na pohlaví (charakteristika Drosophila melanogaster, prohlídka mutantů a založení pokusu)
 • 8. Sestavení lidského karyotypu
 • 9. Vazba genů
 • 10. Tříbodové mapování
 • 11. Dědičnost kvantitativních znaků (pokus s Drosophila melanogaster)
Literatura
 • LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Elportál. ISSN 1802-128X. url PURL info
 • LÍZAL, Pavel a Jana ŘEPKOVÁ. Praktikum z obecné genetiky - řešené příklady. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • RELICHOVÁ, Jiřina. Praktická cvičení z genetiky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 1997. 96 s. ISBN 8021014849. info
Výukové metody
teoretický úvod s powerpointovou prezentací, praktické experimentální úlohy, řešení genetických problémů na příkladech
Metody hodnocení
Vypracování 5 protokolů, vyřešení 36 genetických příkladů a vypracování závěrečného testu, v němž student vybírá z několika možností, při dosažení 75% úspěšnosti student získává zápočet.
Navazující předměty
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/js14/genetika/web/index.html
Požadavky úspěšného ukončení předmětu: osvojení terminologie obecné genetiky, úspěšné napsání testu (2 opravné pokusy), schopnost řešení praktických příkladů z obecné genetiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/Bi3060c