Bi3130 Srovnávací morfologie obratlovců

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Konečný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Adam Konečný, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Adam Konečný, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 10:00–11:50 D32/329
Předpoklady
Bi2080 Histologie a organologie && Bi2080c Histologie a organologie - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu: Podat přehled základních orgánových soustav obratlovců z hlediska jejich funkčních principů, ontogenetického vývoje a evolučních souvislostí. Na konci kurzu bude student schopen porozumět strukturám z hlediska jejich vývoje, porovnávat jejich homologické aspekty, a posuzovat jejich změny během evoluce. Přednáška se omezuje na základní obecná schémata; popis konkrétních variant přenechává navazujícím přednáškám týkajícím se fylogeneze a systému.
Osnova
 • 1. Embryonální původ orgánů a orgánových soustav (organogeneze), vznik tělních dutin. Vajíčka a jejich obaly; ptačí vejce; zárodečné listy; coelom, pseudocoelom; mesenteria; perikard; dutina hrudní a břišní; zakládání párových končetin; hlavový mesoderm; neurula; neurální lišta a epidermální plakody, jejich deriváty; prvoústa x druhoústa; zárodečné obaly; vajíčko amniot; placentace.
 • 2a. Pokryv těla - integument, kůže; deriváty epidermis; pero; chlup; kosmoidní, ganoidní, leptoidní a plakoidní šupina a zub; krunýř želv; gastralia. Kožní žlázy.
 • 2b.Základní členění lebky; endo a exokranium; spánkové jámy; obratel a typy obratlových center; resegmentace sklerotomu; neurální endokranium; žaberní oblouk; evoluce viscerokrania; skelet ploutví; končetinové pletence; skelet párových končetin; typy osifikace; kalcifikovaná chrupavka.
 • 3. Svalová soustava. Druhy svalové tkáně; svaly mesodermálního původu; svaly končetin, členění u obratlovce; typy svalů; segmentace somat. svalstva; epaxiální a hypaxiální svaly trupu; epaxiální svaly pletence lopatkového; svaly krku, jazyka a hlavy; bránice; svaly ocasu; svaly párových končetin; dorzální a ventrální svaly přední a zadní končetiny; svaly žaberních oblouků; svaly čelistního oblouku; svaly hyoidního oblouku; kožní svaly; elektrické orgány.
 • 4. Trávicí soustava. Přídatné orgány trávicí trubice; čelisti; žlázy trávicí trubice; trávicí soustava strunatců; ústní dutina; ústní patro (primární, sekundární); jazyk; dentice; hltan; nosohltan (vztah k dýchacím cestám); jícen; žaludek; střevo.
 • 5. Dýchací soustava. Epidermální a kožní dýchání; střevní dýchání; žábry; plicní vaky, plynový měchýř; žábry obratlovců; dýchací cesty; plíce.
 • 6. Oběhový systém. Uzavřený oběhový systém bezlebečných a obratlovců; žaberní oběh; modifikace arteriálních oblouků během evoluce; srdce a jeho vnitřní členění, cévní zásobení hlavy, těla a končetin; žilní systém jater; systém venae cardinales; modifikace venae cardinales anteriores a posteriores; mízní (lymfatická) soustava; brzlík; mandle.
 • 7. Vylučovací orgány a rozmnožovací soustava. Cyrtopodocyty, ledviny a močové cesty. Nepohlavní a pohlavní rozmnožování; obecná stavba rozmnožovacích orgánů; gonochorismus; hermafroditismus; parthenogenese; rozmnožovací soustava strunatců.
 • 8. Močopohlavní soustava obratlovců. Schema, cévní zásobení a embryonální původ nefronu; vznik ledviny; holonephros; pronephros; opisthonephros; mesonephros; metanephros a vývodné močové cesty; embryonální původ pohlavních orgánů; ovaria a diferenciace primárního vejcovodu; testes; descensus testiculorum; chámovod; samčí kopulační orgán; kloaka.
 • 9. Smyslové orgány. Dotykové receptory; georeceptory; rovnovážný orgán obratlovců; postranní smyslová linie; sluchový orgán; střední ucho; fonoreceptory; chemoreceptory; sensilla; chuťové pohárky; čichový orgán; vomeronasální orgán; fotoreceptory; světločivné organely; ocelli; komorové oko; ommatidium a složené oko; inverzní oko; přídatné orgány oka; neuroepifýza.
 • 10. Nervová soustava. NS primitivních druhoústých a pláštěnců; nervová soustava kopinatce; mozek obratlovců a jeho členění; dutiny mozku; obaly CNS; embryonální původ ganglií hlavových a míšních nervů; mícha a míšní nervy; vegetativní systém; hlavové nervy; periferní nervový systém).
 • 11. Žlázy s vnitřní sekrecí. Orgány spojené s neurosekrecí; endokrinní žlázy; hypofýza; příštítná tělíska; štítná žláza; Langerhansovy ostrůvky; nadledviny; urofýza; pohlavní žlázy; neuroepifýza.
 • 12. Morfologie larev druhoústých. Larvy typu trochofora; veliger; tornaria; larva křídložábrých; dipleurula; larva vršenek; larva sumky; larva salpy; larva kopinatce; minoha; larvy ryb; larvy obojživelníků.
Literatura
  doporučená literatura
 • SCHMIDT-RHAESA A. The evolution of organ systemsOxford University Press, 2007, 385 s. ISBN 978-0-19-856668-7
 • KENT, G.C., CARR R.K. Comparative anatomyof the Vertebrates. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2001,524. ISBN 0-07-303869-5
 • Liem K.F., Bemis W.E., Walker W.F., Jr., Grande L. Functional Anatomy of the Vertebrates. An evolutionary perspectives. 3rd ed.Harcourt, 2001,703. ISBN 0-03-022369-5
 • KARDONG, Kenneth V. Vertebrates : comparative anatomy, function, evolution. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2006. xviii, 782. ISBN 0071244573. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
Výuka proběhne dle rozvrhu v podzimním semestru, každý týden po 2 vyučovacích hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.