Bi5220c Imunologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Hurychová (cvičící)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi5220c/B1: Po 14. 6. 8:00–12:00 D36/215
Bi5220c/B2: Po 14. 6. 13:00–17:00 D36/215
Bi5220c/B3: Út 15. 6. 8:00–12:00 D36/215
Bi5220c/B4: Út 15. 6. 13:00–17:00 D36/215
Bi5220c/01: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 13:00–14:50 online_B6, M. Dušková
Bi5220c/03: Po 1. 3. až Pá 14. 5. St 12:00–13:50 online_B6, A. Žákovská
Bi5220c/04: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 13:00–14:50 D36/215, P. Dobeš
Bi5220c/05: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 15:00–16:50 D36/215, J. Hurychová
Předpoklady
Bi5220 Imunologie || Bi5220en Immunology
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cvičení navazuje na základní přednášku Imunologie. Hlavní náplní je teoretické a praktické seznámení se s metodikami používanými v imunologickém výzkumu i klinické laboratorní praxi. Vyučované metodiky patří k základním imunologickým metodám. Důraz je kladen na vlastní praktickou činnost studentů a osvojení si správné laboratorní praxe.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- popsat strukturu a funkci imunitních orgánů a buněk
- znát principy základních imunologických metod a bude je schopen samostatně použít v odborné praxi
- popsat výhody a nevýhody jednotlivých imunologických metod a vhodně ja aplikovat
- provést základní vyšetření krevních vzorků
- provést a vyhodnotit měření hlavních imunitních parametrů
Osnova
  • 1. Histologie imunitních orgánů 2. Buňky imunitního systému 3. Imunodifúzní metody: stanovení mikrobicidní aktivity lysozymu metodou radiální difúze 4. Fagocytární aktivita: metoda chemiluminiscenčního stanovení 5. Metody separace buněk: izolace lymfocytů metodou gradientové sedimentace 6. Hemaglutinační metody: stanovení krevních skupin 7. Metody sledování imunity bezobratlých: stanovení fenoloxidázové aktivity 8. Stanovení antioxidantů: měření antoxidační kapacity metodou TRAP 9. Stanovení protilátek: imunodifúzní a turbidimetrické stanovení 10. Stanovení aktivity komplementu chemiluminiscenční metodou 11. Imunoelektroforéza bílkovin krevního séra
Literatura
  • Vít Hubinka, Monika Dušková, Alena Žákovská, Karel Vostal, Pavel Dobeš. Praktická cvičení z imunologie. Skriptum, MU, Brno, 2010.
  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1998. 219 s. ISBN 808587573X. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Povinná účast na cvičeních a odevzdání vypracovaných protokolů, písemný zápočtový test.
Informace učitele
učební text cvičení ve studijních meteiálech na ISu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi5220c