Bi5560 Základy statistiky pro biology

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Kateřina Kintrová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kintrová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 14. 12. Po 15:00–16:50 B11/305
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Bi5560/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 12:00–12:50 B09/316, K. Kintrová
Bi5560/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 13:00–13:50 B09/316, K. Kintrová
Předpoklady
Žádné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je naučit studenty aplikovat základní statistické metody na analýzu vlastních dat.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni: - definovat vysvětlující a závislou proměnnou - fomulovat statistickou hypotézu - vizualizovat data i odhady parametrů - rozhodnout, kterou statistickou metodu použít v analýze konkrétních dat - interpretovat výsledky analýzy
Osnova
  • 1. Úvod: základní popis dat, náhodná veličina; 2. Odhady výběrových parametrů, některá rozdělení pravděpodobností; 3. Statistické hypotézy; 4. Testování předpokladů, parametrické a neparametrické metody; 5. Jednovýběrové testy; 6. Dvouvýběrové testy; 7. Několik výběrů, ANOVA; 8. Korelace; 9. Lineární regrese; 10. Chi-kvadrat testy, kontingenční tabulky.
Literatura
    doporučená literatura
  • Zvára K. 2004. Biostatistika. Karolinum, UK Praha.
  • Zar JH. 1998. Biostatistical analysis. Prentice Hall, London.
  • LEPŠ, Jan a Petr ŠMILAUER. Biostatistika. Vydání 1. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2016. 438 stran. ISBN 9788073945879. info
Výukové metody
Přednášky, komentované příklady; praktické zpracování dat v programu R, domácí cvičení. Doporučujeme studentům zároveň zapsat předmět Úvod do R (Bi7560), protože v rámci statistické přednášky nebude prostor na vysvětlování syntaxe R-kových příkazů.
Metody hodnocení
Podzim 2019: kolokvium. V průběhu semestru budou zadávány domácí úlohy, které mají studentům sloužit k procvičení probrané látky. Vypracované úlohy budou studenti průběžně odevzdávat přednášejícímu. Zkouška bude koncipována jako pohovor nad těmito řešenými úlohami. Cílem je ověřit, že student metodám porozuměl.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.