Bi5560 Základy statistiky pro biology

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Kintrová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kintrová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi5560/01: Po 15:00–17:50 B09/316, K. Kintrová
Bi5560/02: Út 13:00–15:50 B09/316, K. Kintrová
Předpoklady
Žádné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 23 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/23, pouze zareg.: 1/23, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/23
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je naučit studenty aplikovat základní statistické metody na analýzu vlastních dat.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni: - definovat vysvětlující a závislou proměnnou - fomulovat statistickou hypotézu - vizualizovat data i odhady parametrů - rozhodnout, kterou statistickou metodu použít v analýze konkrétních dat - interpretovat výsledky analýzy
Osnova
  • 1. Úvod: základní popis dat, náhodná veličina; 2. Odhady výběrových parametrů, některá rozdělení pravděpodobností; 3. Statistické hypotézy; 4. Testování předpokladů, parametrické a neparametrické metody; 5. Jednovýběrové testy; 6. Dvouvýběrové testy; 7. Několik výběrů, ANOVA; 8. Korelace; 9. Lineární regrese; 10. Chi-kvadrat testy, kontingenční tabulky.
Literatura
    doporučená literatura
  • ZVÁRA, Karel. Základy statistiky v prostředí R. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 259 s. ISBN 9788024622453. info
  • LEPŠ, Jan a Petr ŠMILAUER. Biostatistika. Vydání 1. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2016. 438 stran. ISBN 9788073945879. info
    neurčeno
  • CRAWLEY, Michael J. Statistics : an introduction using R. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. xiii, 327. ISBN 0470022973. info
  • SOKAL, Robert R. a F. James ROHLF. Biometry : the principles and practice of statistics in biological research. 4th ed. New York, N.Y.: W.H. Freeman and Company, 2012. xix, 937. ISBN 9780716786047. info
  • ZAR, Jerrold H. Biostatistical analysis. Fifth edition. Uttar Pradesh, India: Pearson India Education Services, 2014. 756 stran. ISBN 9789332536678. info
Výukové metody
Přednášky, komentované příklady; praktické zpracování dat v programu R, domácí cvičení. Doporučujeme studentům zároveň zapsat předmět Úvod do R (Bi7560), protože v rámci statistické přednášky nebude prostor na vysvětlování syntaxe R-kových příkazů.
Metody hodnocení
Zkouška - pohovor. V průběhu semestru budou zadávány domácí úlohy, které mají studentům sloužit k procvičení probrané látky. Vypracované úlohy budou studenti průběžně odevzdávat přednášejícímu. Zkouška bude koncipována jako pohovor nad těmito řešenými úlohami. Cílem je ověřit, že student metodám porozuměl.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020.