Bi5599 Metody aplikované biochemie a buněčné biologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Kadeřávek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Miroslav Machala, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Vendula Pospíchalová, PhD. (přednášející)
Mgr. Karel Souček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 9:00–10:50 A11/333
Předpoklady
Bi4020 Molekulární biologie && C3580 Biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je umožnit studentům porozumět významu jednotlivých vyučovaných chemických a biochemických metodik a interpretovat svá vlastní experimentální data. Měli by být schopni využít informace primární literatury, s cílem porozumět a zavádět metodiky popisované v primární vědecké literatuře v oblasti fyziologie živočichů a molekulární fyziologie. Na základě těchto předpokladů by měli být schopni prezentovat a objasnit metodiky, využívané v jejich vlastní práci, odbornému publiku.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: identifikovat a popsat základní metody určené pro stanovení hladiny a lokalizace proteinů, protein-proteinových interakcí, analýzu funkcí proteinových domén a funkční interakce proteinů s DNA; popsat základní principy manipulace exprese a funkce proteinů; popsat principy izolace nukleových kyselin a stanovení genové exprese; popsat základní metodiky analýzy lipidů a malých organických molekul pomocí chromatografických a hmotnostně spektrometrických metod; odborně prezentovat a popsat základní chemické a biochemické metody používané v primární odborné literatuře.
Osnova
 • 1)Analýza proteinů separační techniky, Western blotting, proteinové interakce, modifikace proteinů, lokalizace proteinů, proteomika, manipulace exprese proteinů.
 • 2)Základní imunochemické techniky.
 • 3)DNA izolace, separace, PCR techniky, práce s plazmidy, transfekce eukaryotických buněk.
 • 4)RNA izolace, detekce (Northern blotting, RT-PCR), microarrays, siRNA
 • 5)Lipidy a polysacharidy; izolace, separace a identifikace.
 • 6)Nízkomolekulární látky separační a analytické techniky, HPLC techniky a modifikace.
 • 7)Specifické buněčné testy.
 • 8)Fluorescenční techniky.
 • 9)Aplikace in vivo modelů savců ve fyziologii 10) Metody přenosu léčiv do cílových tkání 11) Základy a principy NMR
Literatura
 • Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th ed., Garland Science, 2002
 • Klouda, Moderní analytické metody, Pavel Klouda, Ostrava, 2003
 • Wilson et al.: Principles and Techniques of Practical Biochemistry, 5th ed., CUP, 2000
Výukové metody
přednášky, seminář
Metody hodnocení
Kurz je zakončen závěrečným písemným testem z probraných metod. Sestává obvykle z 20 otázek, z nichž alespoň 60% musí být správně zodpovězeno.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Bi5599