Bi6120c Rostlinné explantáty - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi6120c/B1: Po 31. 5. 13:00–17:00 C13/222, Po 14. 6. 13:00–17:00 C13/222
Bi6120c/B2: Út 1. 6. 8:00–12:00 C13/222, Út 15. 6. 8:00–12:00 C13/222
Bi6120c/B3: Út 1. 6. 13:00–17:00 C13/222, Út 15. 6. 13:00–17:00 C13/222
Předpoklady
NOW ( Bi6120 Rostlinné explantáty )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami axenické kultury rostlinných explantátů, s různými typy regeneračních systémů a s jejich použitím v různých typech kultur, které zachovávají nebo naopak rozšiřují genetickou variabilitu genotypu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pracovat ve sterilních podmínkách in vitro kultur;
- připravovat živné médium a sterilizovat ho;
- vytvořit a udržovat různé rostlinné kultury in vitro;
- převést rostliny z in vitro do skleníku.
Osnova
 • 1. Testování podmínek axenické kultury, povrchová desinfekce semen a jejich výsev.
 • 2. Příprava živného média a jeho sterilizace.
 • 3. Mikropropagace: iniciace primárních kultur, množení, zakořeňování, pasážování. Převod do ex vitro podmínek.
 • 4. Kalusové kultury: iniciace kalogeneze, indukce organogeneze
 • 5. Meristémové kultury: izolace apikálních a axilárních meristémů bylin a dřevin.
 • 6. Izolace zygotických embryí a jejich pěstování in vitro.
 • 7. Somatická embryogeneze: indukce tvorby somatických embryí na různých explantátech.
 • 8. Redukce ploidie: androgeneze: založení kultury izolovaných prašníků.
 • 9. Kryoprezervace: enkapsulace axilárních meristémů brambor do alginátu.
 • 10. Kultivace nižších rostlin (houby, řasy): udržovací kultury a příprava očkovacího mycelia, příklad suspenzní kultury mycelia dřevokazných hub.
 • 11. Indexování a certifikace kultur in vitro.
Literatura
 • SMITH, Roberta H. Plant tissue culture : techniques and experiments. Third edition. Amsterdam: Elsevier, 2013. xvi, 188. ISBN 9780124159204. info
 • KOVÁČ, Jaroslav. Explantátové kultury rostlin. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, fakulta pedagogická, 1992. 146 s. ISBN 80-7044-036-8. info
 • PROCHÁZKA, Stanislav a Jiří ŠEBÁNEK. Regulátory rostlinného růstu. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 395 s. ISBN 8020005978. info
 • GAMBORG, O. L. a G. C PHILLIPS. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, Fundamental Methods. Berlin, Heidelberg: Springer, 1995. 385 s. info
 • In vitro embryogenesis in plants. Edited by Trevor A. Thorpe. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1995. ix, 558 s. ISBN 0-7923-3149-4. info
 • SLATER, Adrian, Nigel W. SCOTT a Mark R. FOWLER. Plant biotechnology : the genetic manipulation of plants. 1st publ. New York: Oxford University Press, 2003. xxii, 346. ISBN 0199254680. info
 • Phytohormones in plant biotechnology and agriculture : proceedings of the NATO-Russia Workshop held in Moscow, 12-16 May 2002. Edited by Ivana Macháčková - Georgy A. Romanov. Dodrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. xiv, 265. ISBN 1402017235. info
 • Plant biotechnology : current and future applications of genetically modified crops. Edited by Nigel G. Halford. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. xii, 303. ISBN 0470021810. info
Výukové metody
Praktická cvičení v laboratoři in vitro.
Metody hodnocení
Protokoly jednotlivých experimentů, zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi6120c