Bi6140c Embryologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. St 15:00–16:50 online_B3; a St 2. 6. 8:00–12:00 D36/215
Předpoklady
Bi6140 Embryologie || NOW ( Bi6140 Embryologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumet a vysvetlit mechanismum vyvoje; identifikovat struktury vznikajici behem embryogeneze; interpretovat a vysvetlit soucasne poznatky a problemy regenerativni a reprodukcni mediciny.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumet a vysvetlit mechanismum vyvoje; identifikovat struktury vznikajici behem embryogeneze; interpretovat a vysvetlit soucasne poznatky a problemy regenerativni a reprodukcni mediciny.
Osnova
  • Embryologie, cv. 2 h., záp. •Řízené studium preparátů: gametogeneze •Experiment: Spermatoanalýza Sus scrofa forma domestica •Experiment: Další andrologické techniky - vyhodnocení přežívání gamet po konzervaci; srovnání spermiogramu u různých živočišných druhů •Exkurze: Reprodukční biotechnologie na VÚVeL •Přednáška odborníka z praxe: Oogeneze, meióza – co v učebnici nenajdete, Dr. Holubcová •Experiment: Preparace myších embryí a placenty •Exkurze: Reprodukční biotechnologie v humánní medicíně (Reprofit) •Řízené studium preparátů: Gastrointestinální systém a jeho deriváty •Řízené studium preparátů: Urogenitální, oběhový a pohybový systém •Experiment: Preparace kuřecích embryí •Exkurze: Anatomické muzeum LF MU
Literatura
  • SADLER, T. W. Langmanova lékařská embryologie. 1. české vyd. Praha: Grada, 2011. xviii, 414. ISBN 9788024726403. info
  • VACEK, Zdeněk. Embryologie : učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 255 s. ISBN 9788024712673. info
Výukové metody
laboratorni cviceni a exkurze do praxe
Metody hodnocení
Účast na cvičeních je povinná. Studenti si vedou záznamy, které musí na konci semestru předložit kontrole. Třetí částí závěrečného hodnocení doplnění 4 slepých schémat nebo histologických vzorků.
Navazující předměty
Informace učitele
zajímavé studijní materiály: http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/virtualembryo/ http://www.sci.muni.cz/ptacek/REPRODUKCE2.htm https://is.muni.cz/elportal/?id=941877
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je přednostně určen pro specializaci fyziologie živočichů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi6140c