Bi6728 Speciální fyziologie krve

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Milan Číž, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi3030 Fyziologie živočichů
Bi3030 nebo Bi5220 případně obdobné předměty z jiné fakulty MU nebo jiné univerzity
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Výuka pouze když minimální počet zapsaných studentů je 5. Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáška je koncipována jako průřez vybranými oblastmi hematologie člověka a srovnávací hematologie jednotlivých tříd obratlovců. Jsou v ní zahrnuty jak popisy jednotlivých krevních komponent, jejich funkce, jejich ontogenetický a fylogenetický vývoj tak celková úloha krve ve fyziologických a patofyziologických funkcích organismu. Celkově s v přednášce zdůrazňují obecné principy fyziologické funkce krve s ohledem na zvláštnosti u jednotlivých tříd obratlovců.
Osnova
  • Obecné vlastnosti a funkce krve; krevní oběh (fyzikální podmínky oběhu krve); krevní plasma (složení, funkce nejvýznamnějších komponent); hemopoéza (erytropoéza, lymfopoéza, granulopoéza, trombopoéza), srovnání různých tříd obratlovců; červené krvinky (funkce), hemoglobin; krevní skupiny; bílé krvinky (rozdělení, funkce); lymfatický systém; krevní destičky; hemokoagulace (jednotlivé faktory, vnitřní a vnější koagulační kaskáda, poruchy koagulace, terapeutické možnosti); angiogeneze (základní principy, patologické stavy).
Literatura
    doporučená literatura
  • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu : fyziologie a patofyziologie krevní buňky. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2006. 304 s. ISBN 8086682021. info
  • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu : buňka a krvetvorba. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2002. 160 s. ISBN 8086682013. info
  • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu : fyziologie a patofyziologie hemostázy. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2004. 237 s. ISBN 808668203X. info
Výukové metody
Přednášky a prezentace prováděné odborníky na jednotlivé oblasti problematiky. Četba (vědecké články), diskuse v hodině.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Závěrečný písemný test se skládá obvykle z 12 otázek hodnocených 30 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 16 bodů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Vypisován pouze v lichých letech.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 13:15, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému