Bi7016 Chemie nukleových kyselin - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Hana Pivoňková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi7015 Chemie nukleových kyselin )
Předchozí nebo souběžné absolvování předmětu Bi7015
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je praktickou formou procvičit znalosti, které studenti získají v rámci předmětu Bi7015 s důrazem na analytické využití příslušných vlastností nukleových kyselin.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni provádět •základní analýzy nukleových kyselin pomocí spektroskopických, elektroforetických a elektrochemických metod • konstrukci značených oligonukleotidů pomocí DNA polymeráz a značených nukleotidů • štěpení DNA pomocí restrikčních endonukleáz • modifikaci DNA pomocí vybraných chemických činidel a analýzu produktů
Osnova
  • 1. Gelová elektroforéza nukleových kyselin, proteinů a jejich komplexů, dvourozměrná elektroforéza. 2. Blotting, imunodetekce bílkovin. 3. Magnetoseparační metody, imunoprecipitace. 4. Centrifugační metody, srážení DNA, extrakce organickými činidly, gradientová centrifugace, ultrafiltrace. 5. Chromatografické metody, FPLC proteinů na ionexových, afinitních a gelově-filtračních kolonách. 6. Sekvencování DNA, "footprinting". 7. Elektrochemické metody, stanovení DNA a proteinů, detekce poškození DNA a jejích interakcí.
Literatura
  • BLACKBURN, M. G. a M. J. GAIT. Nucleic Acids in Chemistry and Biology. Oxford: Oxford University Press, 1996. info
  • SINDEN, Richard R. DNA structure and function. San Diego: Academic Press, 1994. xxiii, 398. ISBN 0126457506. info
  • ADAMS, R. L. P., J. T. KNOWLER a D. P. LEADER. The Biochemistry of Nucleic Acids. 10th edit. London: Chapman and Hall, 1986. info
Výukové metody
Praktická cvičení, demonstrace v laboratoři
Metody hodnocení
Typ výuky: praktické ukázky jednoduchých experimentů (prováděné studenty), výklad s ukázkami přístrojů a skutečných výsledků Typ zkoušky: zápočet (na základě účasti v praktickém cvičení)
Informace učitele
nyní nejsou
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Bi7016