Bi7030c Fyziologie bakterií - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ivan Kushkevych, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Zkouška z organické chemie, biochemie, mikrobiologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty se principy práce s mikrobiálními buňkami (bakterie i kvasinky) a bakteriofágy a za pomoci souboru vybraných úloh je vybavit dovednostmi potřebnými pro řešení nejrůznějších problémů, které před ně fyziologie bakterií může postavit. S využitím vybraných technik používaných ve fyziologických laboratořích se v praxi seznámí růstovými charakteristikami bakteriálních buněk a fágů, vlivem teploty a UV záření na lyzogenní buňky a bakteriofágy, připraví si hrubý enzymatický preparát, otestují jeho enzymatickou aktivitu a otestují fyziologické parametry průmyslových kmenů kvasinek. Studenti se naučí vyhodnotit získaná experimentální data, interpretovat výsledky a vyvodit z nich závěry, případně při nezdaru pokusu identifikovat, kde mohlo dojít k chybě. Získané výsledky zpracují do formy protokolu, který představuje přípravu na publikování v odborných periodikách.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopný - charakterizovat podmínky pro stanovení fyziologických vlastností bakterií - stanovit fagotyp bakteriálních buněk - porovnat enzymatickou aktivitu nativních buněk a enzymových preparátů - stanovit vliv faktorů vnějšího prostředí na viabilitu a vitalitu mikroorganizmů
Osnova
  • Stanovení bakteriálních bílkovin. Stanovení bakteriální sušiny. Stanovení růstové křivky bakterií plotnovou metodou. Jednostupňová růstová křivka bakteriofága. Uvolnění fága z lyzogenní kultury UV indukcí. Inaktivace fága teplotou. Stanovení dehydrogenázové aktivity nativních bakteriálních buněk. Příprava acetonového prášku (HEP)s fosfatázovou aktivitou. Stanovení fosfatázové aktivity acetonového prášku a nativních buněk. Vliv těžkých kovů na růst bakteriálních buněk a produkci secernovanych bílkovin. Stanovení flokulace kvasinek.
Literatura
    doporučená literatura
  • Horáková, D., Němec, M. (2003) : Laboratorní cvičení z fyziologie bakterií (Laboratory protocols from bacterial physiology)
  • Schemata pro jednotlivé úlohy poskytne vyučující. Laboratory protocols are provided by teacher.
  • KUSHKEVYCH, Ivan. Intestinal Sulfate-Reducing Bacteria. Brno, Czech Republic: Munipress, 2017. 320 s. First Edition. ISBN 978-80-210-8614-2. info
Výukové metody
Studenti jsou na počátku každého cvičení seznámeni s obsahem cvičení formou výkladu a názornými ukázkami, poté sami provádí zadanou praktickou úlohu. Z každého cvičení vypracovávají protokol.
Metody hodnocení
Aktivní účast na cvičení, vypracování protokolů, zápočet
Informace učitele
Cvičení nelze individuálně nahrazovat během semestru vzhledem k náročné přípravě materiálu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi7030c

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 18:33, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému