Bi7170 Lékařská mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Svatava Paterová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Předpoklady
Zkouška z obecné mikrobiologie, biochemie, taxonomie bakterií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvod do studia lékařské mikrobiologie. Patogenita a virulence bakterií Vylučování mikrobů z těla, běžná flóra. Enterobakterie, střevní infekce, jejich diagnostika. Respiračních infekce- virové i bakteriální. Etiologie a diagnostika septických stavů. Původci onemocnění močového traktu, diagnostika a therapie. Viry - diagnostika virových infekcí, základy serologie. Původci neuroinfekcí. Původci mykotických nákaz a jejich diagnostika. Původci parazitárních nákaz a jejich diagnostika. Původci sexuálně přenosných onemocnění. Antibiotika, testování citlivosti, MIC, racionální terapie. Nemocniční infekce a jejich původci.
Osnova
  • Úvod. Patogenita a virulence bakterií. Běžná mikroflóra. Vylučování bakterií z těla. Enterobakterie-diagnostika, střevní onemocnění. Respirační infekce-virové a bakteriální. Etiologie a diagnostika septických stavů. Původci onemocnění močového ústrojí-diagnostika, terapie. Viry-diagnostika virových infekcí, základy serologie. Původci neuroinfekcí. Původci mykotických a parazitálních nákaz a jejich diagnostika.Původci sexuálně přenosných onemocnění. Antibiotika-testování citlivosti, MIC, racionální terapie.
Literatura
  • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1995. 304 s. ISBN 80-210-1087-8. info
  • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
  • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 82 s. ISBN 80-210-1309-5. info
  • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
  • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996. 558 s. : i. info
Metody hodnocení
Přednáška, cvičení, ústní zkouška.
Informace učitele
Výuka probíhá každoročně, zpravidla v podzimním semestru. Přednášky a praktická cvičení na sebe těsbě (i tematicky) navazují, a proto je nelze oddělit. Výuka je určena pro studenty zaměření mikrobiologie a pro studenty bakalářského studia buněčná a molekulární diagnostika. E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu - doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 777 031 969 (as. Zahradníček), woznic@med.muni.cz, telefon 543 183 097 (as. Woznicová), fruzic@fnusa.cz, telefon 543 183 099 (as. Růžička), telefon 543 183 093 (as. Ondrovčík), telefon 543 183 097 (as. Heroldová). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.