Bi7170 Lékařská mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2004
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Iva Holešovská (pomocník)
Svatava Paterová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh
Út 13:00–14:50 LF
Předpoklady
Zkouška z obecné mikrobiologie, biochemie, taxonomie bakterií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Úvod do studia lékařské mikrobiologie. Patogenita a virulence bakterií Vylučování mikrobů z těla, běžná flóra. Etiologie, diagnostika a základy terapie nemocí jednotlivých orgánových soustav, včetně virových, mykotických a parazitárních původců. Základy racionální antimikrobiální terapie. Nemocniční infekce a jejich původci.
Osnova
  • Dýchací infekce. Specifika klinickomikrob. dg. Základy sérologie (interpretace, rozdělení, využití). Infekce ran a měkkých tkání., odběry, léčba. Využití přímých metod v klinické mikrobiologii. Využití molekulárně biologických technik v lékařské mikrobiologii (využití PCR v diagnostice klinicky významných patogenů Střevní infekce, odběry vzorků, léčba. Virologie I Močové infekce, odběry vzorků, jejich léčba. Virologie II STD, původci, odběry, léčba. Antibiotika I Pyogenní a anaerobní infekce, odběry, transport vzorku, léčba. Antibiotika II. Specifické infekce (zejména tbc), odlišnost od jiných infekcí.. Antibiotika III, racionální atb terapie Infekce v těhotenství a v dětském věku. Desinfekce a sterilisace Klinická mykologie Klinická parazitologie Nozokomiální infekce. Význam spolupráce klinika a laboratoře. Aktuální problémy klinické mikrobiologie, nově se objevující patogeny, bioterorismus Opakování, zápočet?
Literatura
  • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
  • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
  • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
  • VOTAVA, Miroslav, Monika HEROLDOVÁ, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3. info
  • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
  • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996. 558 s. : i. info
  • Prvních pět titulů je základních, ostatní doplňkové
Metody hodnocení
Přednáška, cvičení, praktická a ústní zkouška.
Informace učitele
Výuka probíhá každoročně, zpravidla v podzimním semestru. Přednášky a praktická cvičení na sebe těsbě (i tematicky) navazují, a proto je nelze oddělit. Výuka je určena pro studenty zaměření mikrobiologie a pro studenty bakalářského studia buněčná a molekulární diagnostika. E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu - prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 777 031 969 (as. Zahradníček), vladana.woznicova@fnusa.cz, telefon 543 183 097 (as. Woznicová), fruzic@fnusa.cz, telefon 543 183 099 (as. Růžička), telefon 543 183 097 (as. Heroldová). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.