Bi7270c Rostlinná embryologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Cempírková, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 16:00–18:50 C13/332
Předpoklady
NOW ( Bi7270 Rostlinná embryologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/5, pouze zareg.: 0/5, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/5
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět procesu vývoje generativních orgánů rostlin;
vysvětlit průběh oplození a vývoj embrya a endospermu v semenech;
Na příkladech použitých modelových rostlin získá informace o regulaci těchto vývojových procesů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět procesu vývoje generativních orgánů rostlin;
vysvětlit průběh oplození a vývoj embrya a endospermu v semenech;
Na příkladech použitých modelových rostlin získá informace o regulaci těchto vývojových procesů.
Osnova
 • Semeno jako počátek nového životního cyklu, stavba semene krytosemenných rostlin (osemení, endosperm - bílečnatá a bezbílečnatá semena, aleuronová vrstva, embryo: embryonální osa, dělohy, hypokotyl), klid a dormance semen, klíčení semen a stavba klíční rostlinky.
 • Mitóza - nepřímé jaderné dělení, buněčný cyklus a jeho fáze, kontrolní body buněčného cyklu, formace cytoskeletu v průběhu mitotického dělení, polarita, asymetrické dělení, rychlé cytologické metody,(acetokarmín, laktopropionový orcein, Cajal-Brožkovo barvení, Giemsa), předpůsobení pro karyologická studia, synchronizace.
 • Morfologie vegetativního stonkového apikálního meristému(struktura, kmenové buňky, listová primordia a meristémy listu, diferenciace pletiv listu), kořenový apikální meristém, generativní meristém - vývojová stádia\květních orgánů.
 • Makrogametogeneze, soubor plodolistů (gynaeceum), stavba pestíku, stavba vajíka krytosemenných rostlin, typy zárodečných vaků, metody projasňování rostlinného materiálu, šikmé osvětlení, Nomarského diferenciální interferenční kontrast.
 • Mikrosporogeneze a mikrogametogeneze soubor tyčinek (androeceum), tyčinka, vývoj a stavba prašníku, mikrosporocyty, tetrády mikrospor, vývoj pylu, sporoderma - stěna pylového zrna, typy pylových zrn, barvení pylových zrn, viabilita pylu a metody jejího určování.
 • Klíčení pylu - pozorování pylových láček in vitro, pozorování živých (fázových) objektů metodou fázového kontrastu.
 • Interakce mezi sporofytem a gametofytem, pozorování růstu pylových láček pletivy blizny a čnělky ve fluorescenční mikroskopii, barvení anilínovou modří, kalózové zátky.
 • Vývoj embrya nahosemenných a krytosemenných rostlin, vývojové fáze, embryogenetické typy, vývoj endospermu, typy endospermu (jaderný, buněčný, helobiální).
 • Kryostatové techniky v embryologii - fixace, kryoprotekce, řezání na zmrazovacím mikrotomu, histochemie enzymů, vybrané histochemické reakce.
 • Histologické techniky v rostlinné embryologii I. - fixace odebraných pletiv ve fixační směsi.
 • Histologické techniky v rostlinné embryologii II. Dehydratace vzorků, zalévání do parafínu a do pryskyřice, typy mikrotomů, řezání na mikrotomu a ultramikrotomu, žehlení a lepení řezů, odparafínování řezů.
 • Histologické techniky v rostlinné embryologii III. Podvojné barvení řezů, dehydratace a uzavírání do média Eukitt.
 • Dokumentace mikroskopických objektů - kreslení, kreslící přístroje, měření, mikrometrický okulár, mikrometr objektivní měřítko, analogová a digitální mikrofotografie, automatická analýza obrazu, videozáznam.
Literatura
 • BRAUNE, Wolfram, Alfred LEMAN a Hans TAUBERT. Pflanzenanatomisches Praktikum I. 4.Ed. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1983. 279 s. ISBN 261 700-38-83. info
 • BRAUNE, Wolfram, Alfred LEMAN a Hans TAUBERT. Pflanzenanatomisches Praktikum I. 4.Ed. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1983. 279 s. ISBN 261 700-38-83. info
 • FOSKET, Donald E. Plant growth and development : a molecular approach. San Diego: Academic Press, 1994. xix, 580 s. ISBN 0-12-262430-0. info
 • KIERNAN, J. A. Histological & histochemical methods : theory and practice. 3rd ed. London: Arnold, 2003. x, 502. ISBN 0750649364. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Skupinové projekty, protokoly projektů, zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/Bi7270c