EN

PřF:Bi7451 Biologie vodních bezobratlých - Informace o předmětu

Bi7451 Biologie vodních bezobratlých

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 16:00–17:50 A32-329
Předpoklady
Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Kurz povinný jen pro avertebratology včetně parazitologů a hydrobiologů
Mateřské obory
Cíle předmětu
student porozumí biologii a ekologii sladkovodních bezobratlých (prameny, tekoucí vody, stojaté vody) se zaměřením na faunu ČR v těchto okruzích: rozmnožování a ontogeneze; potravní biologie; pohyb; dýchání; rozšíření a habitatové preference jednotlivých skupin a jejich významných zástupců
Osnova
 • 1. Porifera
 • 2. Cnidaria
 • 3. Catenulida, Rhabditophora
 • 4. Rotifera, Nematoda, Nematomorpha
 • 5. Mollusca
 • 6. Annelida
 • 7. Nemertea, Tardigrada, Acarina
 • 8. Crustacea
 • 9. Ephemeroptera, Odonata
 • 10. Plecoptera, Hemiptera, Megaloptera, Planipennia
 • 11. Coleoptera, Lepidoptera
 • 12. Trichoptera
 • 13. Diptera - Nematocera
 • 14. Diptera - Brachycera
 • 15. Entoprocta, Bryozoa
Literatura
 • LELLÁK, Jan. Biologie vodních živočichů [Lellák, 1982]. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 220 s. info
 • LELLÁK, Jan a František KUBÍČEK. Hydrobiologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 257 s. ISBN 80-7066-530-0. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška, 3 okruhy otázek zodpovězeny alespoň se 60% úspěšností pro absolvování kurzu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz není povinný pro budoucí vertebratology.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi7451