Bi7808 Hydrobiologický seminář IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi7807 Hydrobiologický seminář III
Seminář určen pro všechny diplomanty specializace hydrobiologie a zájemnce z nižších ročníků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: prezentovat své vlastní výsledky - presentace dizertačních, diplomových a semninárních prací; seznámit se s novinkami v odborné litaratuře; orientovat se v řešených projektech.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: prezentovat své vlastní výsledky - presentace dizertačních, diplomových a semninárních prací; seznámit se s novinkami v odborné litaratuře; orientovat se v řešených projektech.
Osnova
  • Novinky v odborné litaratuře, informace o výzkumech a řešených projektch, presentace dizertačních, diplomových a semninárních prací. prací,
Literatura
  • KUBÍČEK, František a Miloš ZELINKA. Základy hydrobiologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 140 s. info
Výukové metody
studentské prezentace, diskuse
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za aktivní účast na seminářích.
Informace učitele
Seminář výhradně určen pro diplomanty a doktorandy (i potencialní) oboru hydrobiologie
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi7808