Bi7805 Hydrobiologický seminář I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 15:00–16:50 D32/329
Předpoklady
Seminář určen pro všechny diplomatny specializace hydrobiologie a zájemnce z nižších ročníků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dát studentům prostor pro prezentování vlastních výsledků bakalářských, magisterských a doktorských prací a následnou diskusi s kolegy a spolužáky. Cílem je dále poskytnout studentům informace o novinkách v oboru a různých vědeckých setkáních.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: prezentovat své vlastní výsledky - presentace dizertačních, diplomových a semninárních prací; seznámit se s novinkami v odborné litaratuře; orientovat se v řešených projektech.
Osnova
  • Novinky v odborné litaratuře, informace o výzkumech a řešených projektch, presentace dizertačních, diplomových a semninárních prací. prací,
Literatura
  • KUBÍČEK, František a Miloš ZELINKA. Základy hydrobiologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 140 s. info
Výukové metody
studentské prezentace, diskuse
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za aktivní účast na seminářích.
Informace učitele
Seminář výhradně určen pro diplomanty a doktorandy (i potencialní) oboru hydrobiologie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/Bi7805