Bi7805 Hydrobiologický seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 15:00–16:50 D32/329
Předpoklady
Seminář je určen pro studenty pracující na bakalářské nebo magisterské práci zaměřenené hydrobiologickým směrem. Předpokládá se také účast doktorských studentů s hydrobiologickým zaměřením a učitelů Ústavu botaniky a zoologie pracujících v tomto oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem hydrobiologického semináře je prezentace výsledků vlastního výzkumu, stavu řešení bakalářských a magisterských prací. U doktorských studentů diskuse nad průběhem dizertačních prací, konzultace výsledků a řešení metodických problémů. Představení nových směrů v hydrobiologických výzkumech, přednášky domácích a zahraničních specialistů, představení nových projektů na hydrobiologického oddělení. Studenti se naučí vědecky prezentovat, diskutovat v češtině i angličtině a získají přehled o novinkách v oboru hydrobiologie.
Osnova
  • Osnova předmětu je připravována pro každý semestr zvlášť, tak aby zahrnovala představení nových bakalářských a magisterských prací, referování o stavu probíhajících magisterských a bakalářských prací a přestavení hotových prací těsně před obhajobou. Dokrorandi prezentují průběžné výsledky práce a konzultují rozpracované články. Do programu jsou zařazeny i novinky v oboru hydrobiologie a přednášky zahraničních a domácích hostů. Každý student vystupuje jednou za školní rok - v podzimním nebo jarním semestru.
Literatura
  • KUBÍČEK, František a Miloš ZELINKA. Základy hydrobiologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 140 s. info
Výukové metody
Prezentace úvodu do bakalářských a magisterských prací, prezentace výsledků, obecná diskuse nad pracemi. Prezentace kompletní práce před závěrečnou obhajobou. Prezentace výsledků a rozpracovaných článků doktorských studentů, diskuse nad metodami. Přenášky učitelů představujících současný výzkum a přednášky zvaných hostů.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za aktivní účast na seminářích. Nejméně jedno vystoupení během roku (podzimní nebo jarní semestr) plus aktivní účast v diskusích, nejméně 2 dotazy za semestr. Jedna neomluvená účast je povolena, další případné kolize s terénem apod. nutno omluvit předem mailem.
Informace učitele
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xGFXwbBTPaHEmjc9g8CZlQ3uT5xVv7ImPllUgq-nxHA/edit?usp=sharing
Seminář určen pro bakaláře, magisterské studenty a doktorandy, jejichž práce jsou zaměřeny hydrobiologicky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.