EN

PřF:Bi7960 Obratlovci ČR - Informace o předmětu

Bi7960 Fauna obratlovců ČR

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi2000 Fylog. a diver. živočichů || Bi2090 Fylog. a diver. obratlovců || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je primárně doporučen absolventům předmětů Bi2000 a Bi2090 a studentům Učitelství biologie pro SŠ
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přehled fauny obratlovců ČR a SR (mihule, paprskoploutvé ryby - jeseteři a ryby kostnaté, obojživelníci, blanatí - plazi, ptáci a savci. Druhy původní, introdukované, vymizelé a invazní - jejich areál v Evropě, distribuce v ČR a SR, stupeň ohrožení a ochrana.
Hlavní cíle předmětu jsou:
osvojit si znalosti o současném rozšíření jednotlivých skupin obratlovců vyskytujících se na území ČR a SR v kontextu s faunou střední Evropy;
porozumět a vysvětlit životní historii jednotlivých druhů obratlovců;
posoudit na základě znalostí o distribuci a ekologických požadavcích druhů stupeň ohrožení (Červené seznamy) a znát legislativní ochranu jednotlivých druhů obratlovců (zákony a vyhlášky).
Osnova
  • Přehled fauny obratlovců ČR a SR - postavení ve fylogenetickém systému
  • Biogeografie vodních a suchozemských obratlovců
  • Rozšíření, ekologie, ohrožení a ochrana druhů v jednotlivých skupinách obratlovců: mihule, jeseteři, kostnaté ryby, obojživelníci, blanatí: plazi, savci a ptáci.
Literatura
  • DUNGEL, Jan a Zdeněk ŘEHÁK. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 162 s. 10037. ISBN 80-200-1282-6. info
  • DUNGEL, Jan a Jiří GAISLER. Atlas savců České a Slovenské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 150 s. ISBN 8020010262. info
  • HUDEC, Karel. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Illustrated by Jan Dungel. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 249 s. ISBN 9788020019899. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
výuka v podzimním semestru, jednou týdně, přednášky, ukončení písemným testem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi7960