Bi8003 Diplomová práce z ekotoxikologie II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/7/0. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Vedoucí práce (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi7002 Oborový seminář Ekotox I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět diplomová práce II je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů následujících) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky.
Tvorbou diplomové práce se studenti naučí:
- pracovat s odbornou literaturou
- uspořádat, kombinovat, analyzovat, shrnout, zhodnotit a reprodukovat odborné informace
- vytvářet odborný text ve formě obvyklé pro daný obor
- analyzovat předložený problém, navrhovat a kriticky hodnotit jeho řešení
- vytvářet experimentální design a realizovat samostatně zadané experimenty
- integrovat teoretické znalosti do experimentální práce
- provádět metody specifické pro dané téma
- analyzovat výsledky pomocí statistických a grafických metod
- formulovat vlastní výsledky a názory, kritizovat je a diskutovat s literaturou
- prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické vědecké práce
- přispívat k výzkumu v daném tématu
Osnova
  • Studenti si vyberou z témat aktuálně vyhlášených pro daný obor.
  • Studenti se sejdou se školitelem a domluví se na dalším postupu a konzultacích.
  • Studenti se individuálně či společně naučí pracovat s internetovými databázemi a zásadám práce s vědeckou literaturou, psaní odborného textu a citačními zásadami.
  • Ve spolupráci se školitelem studenti plánují experimenty a samostatně je realizují.
  • Studenti samostatně zpracovávají diplomovou práci pod vedením školitele.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury a práce s ní (práce s internetovými literárními databázemi), příprava diplomové práce. Experimentální práce v laboratoři či výzkumná práce v terénu. Samostatná práce studentů pod vedením školitele.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Informace učitele
http://www.recetox.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 06:56, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému