Bi8080 Molekulární fyziologie rostlin

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin && Bi4020 Molekulární biologie && Bi4060 Fyziologie rostlin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu je student schopen:
shrnout molekulární principy tvořící základ fyziologických procesů a regulace vývoje, reprodukce a adaptace rostlin;
vysvětlit principy molekulárního farmářství;
popsat hlavní principy základních fyziologických procesů u rostlin.
Osnova
  • Molekulární podmíněnost struktury rostliny a rostlinné buňky; reprodukční cyklus buňky; organizace a exprese genomu, proteiny - syntéza, tvorba terciární a kvarterní struktury a degradace, regulace buněčného dělení; Molekulární základy toku energie u rostlin; fotosyntéza, respirace a fotorespirace; Molekulární základy integrace metabolizmu a vývoje; transport látek na dlouhé vzdálenosti (molekulární determinace vývoje a funkce xylému a floému, struktura a funkce plasmodesmat, mezibuněčný transport endogenních makromolekul), biosyntéza a účinek hormonů a elicitorů, fytochrom, fotomorfogenní odpovědi, molekulární rozpoznání signálu a jeho přenos do nitra buňky, vegetativní a reproduktivní vývoj, senescence a programovaná buněčná smrt; Molekulární farmářství; interakce rostlin s faktory vnějšho prostředí a zemědělství (odpověď k patogenům, abiotickým stresům, molekulární fyziologie získávání, transportu a využití minerálních živin), metabolické inženýrství přírodních látek, např;. sekundárních metabolitů;.
Literatura
  • BUCHANAN, Bob, Wilhelm GRUISSEM a Russell JONES. Biochemistry & molecular biology of plants. Rockville, Maryland: American society of plant physiologists, 2000. 1367 s. ISBN 0-943088-39-9. info
  • TAIZ, Lincoln a Eduardo ZEIGER. Plant physiology. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, 1998. xxvi, 792. ISBN 0878938311. info
  • WESTHOFF, Peter. Molecular plant development : from gene to plant. Oxford: Oxford University Press, 1998. xi, 272 s. ISBN 0-19-850203-6. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 18:33, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému