Bi8150 Evoluční biologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–10:50 B11/132
Předpoklady
obecná genetika; molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základní pojmy mikroevolučních procesů a mechanismů, evoluce na molekulární úrovni, adaptace, behaviorální a ekologické aspekty evoluce, vznik života na Zemi, vznik a vývoj pohlavního rozmnožování, vznik druhů (speciace), makoevoluční trendy, klasifikace organismů a rekonstrukce fylogeneze, evoluce člověka a kulturní evoluce; měl by být schopen interpretovat zoologické a botanické jevy z hlediska evoluční teorie a navrhovat testovatelné hypotézy pro řešení širokého spektra biologických otázek.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientovat se v obecných otázkách evoluční biologie a v základních principech mikro- a makroevoluce a tyto aplikovat na konkrétní podmínky svého studijního nebo profesního oboru.
Osnova
 • 1. Evoluce a evoluční biologie
 • 2. Historie života na Zemi
 • 3. Genetická a fenotypová proměnlivost
 • 4. Vznik genetické proměnlivosti
 • 5. Přírodní výběr (selekce)
 • 6. Náhodný genetický posun
 • 7. Molekulární evoluce
 • 8. Adaptace a přírodní výběr
 • 9. Konflikt a kooperace I
 • 10. Konflikt a kooperace II
 • 11. Vznik života na Zemi
 • 12. Evoluce genetických systémů
 • 13. Speciace
 • 14. Makroevoluce
 • 15. Evoluce člověka a kulturní evoluce
Literatura
  doporučená literatura
 • FLEGR, Jaroslav. Evoluční biologie. 2., oprav. a rozšíř. vyd. Praha: Academia, 2009. 569 s. ISBN 9788020017673. info
  neurčeno
 • SVOBODA, Jiří a Miloš MACHOLÁN. Předkové. Evoluce člověka. 2. vyd. Praha: Academia, 2017. 480 s. ISBN 978-80-200-2750-4. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
přednášky;
ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi8150