EN

PřF:Bi8150 Evoluční biologie - Informace o předmětu

Bi8150 Evoluční biologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 16:00–18:50 A11/306
Předpoklady
obecná genetika; molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základní pojmy mikroevolučních procesů a mechanismů, evoluce na molekulární úrovni, adaptace, behaviorální a ekologické aspekty evoluce, vznik života na Zemi, vznik a vývoj pohlavního rozmnožování, vznik druhů (speciace), makoevoluční trendy, klasifikace organismů a rekonstrukce fylogeneze, evoluce člověka a kulturní evoluce; měl by být schopen interpretovat zoologické a botanické jevy z hlediska evoluční teorie a navrhovat testovatelné hypotézy pro řešení širokého spektra biologických otázek.
Osnova
 • 1. Evoluce a evoluční biologie
 • 2. Genetická a fenotypová proměnlivost
 • 3. Vznik genetické proměnlivosti
 • 4. Přírodní výběr (selekce)
 • 5. Náhodné procesy v populacích
 • 6. Molekulární evoluce
 • 7. Adaptace a přírodní výběr
 • 8. Evoluce chování
 • 9. Vznik života na Zemi
 • 10. Evoluce pohlaví
 • 11. Druh a speciace
 • 12. Makroevoluce
 • 13. Klasifikace a rekonstrukce fylogeneze
 • 14. Evoluční ekologie
 • 15. Evoluce člověka a kulturní evoluce
Literatura
 • SVOBODA, Jiří. Předkové. Evoluce člověka. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. 480 s. ISBN 978-80-200-2324-7. info
 • FLEGR, Jaroslav. Evoluční biologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 559 s. ISBN 8020012702. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
přednášky;
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi8150