EN

PřF:Bi7150 Mechanismy mikroevoluce - Informace o předmětu

Bi7150 Mechanismy mikroevoluce

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 10:00–11:50 A31-239
Předpoklady
Bi3060 Obecná genetika && Bi4010 Základy molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět by měl poskytnout základní informace o genetické struktuře přírodních populací i o podstatě evolučních mechanismů a procesů, které je formují. Je koncipován jednak jako rozšíření předmětu Evoluční biologie, jednak jako předstupeň pro navazující předmět Molekulární ekologie.
Osnova
 • 1. Genetická variabilita v přírodních populacích: Hardyho-Weinbergův zákon, vazbová nerovnováha
 • 2. Zdroje proměnlivosti: mutace, rekombinace, tok genů, nenáhodné oplození
 • 3. Přírodní výběr
 • 4. Vztah selekce a ostatních evolučních sil, balancující selekce
 • 5. Náhodné procesy v populacích
 • 6. Molekulární evoluce
 • 7. Základy kvantitativní genetiky
Literatura
 • SVOBODA, Jiří. Předkové. Evoluce člověka. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. 480 s. ISBN 978-80-200-2324-7. info
 • HARTL, Daniel L. a Andrew G. CLARK. Principles of population genetics. 4th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2007. xv, 652. ISBN 9780878933082. info
 • TEMPLETON, Alan Robert. Population genetics and microevolutionary theory. 1st ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2006. x, 705. ISBN 9780471409519. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi7150