Bi9004 Diplomová práce z ekotoxikologie III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/14/0. 14 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Vedoucí práce (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi8003 Diplomová práce ekotox II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět diplomová práce III je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů následujících) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky.
Tvorbou diplomové práce se studenti naučí:
- pracovat s odbornou literaturou
- uspořádat, kombinovat, analyzovat, shrnout, zhodnotit a reprodukovat odborné informace
- vytvářet odborný text ve formě obvyklé pro daný obor
- analyzovat předložený problém, navrhovat a kriticky hodnotit jeho řešení
- vytvářet experimentální design a realizovat samostatně zadané experimenty
- integrovat teoretické znalosti do experimentální práce
- provádět metody specifické pro dané téma
- analyzovat výsledky pomocí statistických a grafických metod
- formulovat vlastní výsledky a názory, kritizovat je a diskutovat s literaturou
- prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické vědecké práce
- přispívat k výzkumu v daném tématu
Osnova
  • Studenti si vyberou z témat aktuálně vyhlášených pro daný obor.
  • Studenti se sejdou se školitelem a domluví se na dalším postupu a konzultacích.
  • Studenti se individuálně či společně naučí pracovat s internetovými databázemi a zásadám práce s vědeckou literaturou, psaní odborného textu a citačními zásadami.
  • Ve spolupráci se školitelem studenti plánují experimenty a samostatně je realizují.
  • Studenti samostatně zpracovávají diplomovou práci pod vedením školitele.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury a práce s ní (práce s internetovými literárními databázemi), příprava diplomové práce. Experimentální práce v laboratoři či výzkumná práce v terénu. Samostatná práce studentů pod vedením školitele.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Informace učitele
http://www.recetox.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi9004

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 06:59, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému