C2800 Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg. materiálů I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Alena Selucká (přednášející)
Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Určeno pro studenty oboru Chemie konzervování-restaurování
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V průběhu přednášky se studenti seznámí s chemií kovů, které se používali a používají pro zhotovování předmětů kulturního dědictví. Přednáška se zabývá chemií a metodikami konzervování a restaurování předmětů zhotovených zejména z železa, zlata, stříbra, mědi, cínu, olova a jejich slitin.
Výstupy z učení
V rámci přednášek získají studenti znalosti o předmětech kulturního dědictví vyrobených z kovů z pohledu na:
1) vlastnosti a chemii základních kovů a jejich slitin
2) technologie jejich zpracování
3) způsoby jejich poškozování a degradace
4) metody jejich ochrany a konzervování a restaurování
Osnova
 • Obecně o kovech, jejich zařazení do periodického systému, obecné fyzikální a chemické vlastnosti kovů. Slitiny.
 • Struktura a vlastnosti kovů. Krystalová mřížka. Krystalická stavba. Složky a fáze kovových soustav. Fázové přeměny.
 • Metody průzkumu a jejich význam pro stanovení správného konzervátorského zásahu.
 • Hodnocení struktury a vlastností kovů. Metalografické metody. Fraktografické metody. Mikroanalýza. Nepřímé metody.
 • Koroze kovů, možnosti a cíle antikorozní ochrany. Chemická a elektrochemická koroze. Vznik a působení makro a mikro-článků. Redox potenciál. Pourbaix diagramy. Činitelé způsobující korozi kovů.
 • Způsoby spojování kovů. Mechanicky. Svařování. Pájení.
 • Ochranné povlaky a ozdobné techniky na bázi organických materiálů (laky, barvy, vosky aj.).
 • Kovové povlaky (způsoby pokovování; zlacení, stříbření, cínování aj.). Smalty. Mechanické a jiné kombinační techniky (damaskování, niello, inleje aj.).
 • Železo a jeho slitiny. Historie výroby a zpracování.Vlastnosti a rozdělení slitin.Koroze železa a charakteristika korozních produktů (půdní a atmosférická koroze).
 • Historické metody konzervace. Čištění. Stabilizace. Povrchové úpravy. Novodobé materiály.
 • Měď a její slitiny. Historie výroby a zpracování. Vlastnosti a rozdělení slitin. Koroze mědi a charakteristika korozních produktů (půdní a atmosférická koroze). Historické metody konzervace. Čištění. Stabilizace. Povrchové úpravy. Novodobé materiály.
 • Cín, Olovo, zinek. Hliník a jeJich slitiny. Historie výroby a zpracování . Vlastnosti a rozdělení slitin. Koroze a charakteristika korozních produktů (půdní a atmosférická koroze). Historické metody konzervace. Čištění. Stabilizace. Povrchové úpravy. Novodobé materiály.
 • Stříbro a jeho slitiny. Historie výroby a zpracování. Vlastnosti a rozdělení slitin. Koroze a charakteristika korozních produktů (půdní a atmosférická koroze). Historické metody konzervace. Čištění. Stabilizace. Povrchové úpravy.
 • Zlato a jeho slitiny. Historie výroby a zpracování. Vlastnosti a rozdělení slitin. Koroze a charakteristika korozních produktů (půdní a atmosférická koroze). Historické metody konzervace. Čištění. Stabilizace. Povrchové úpravy.
 • Obecné možnosti muzejní konzervace kovů. konzervace in situ (techniky vyzvednutí artefaktů, zásady konzervace in situ). Konzervace objektů v exteriéru. Konzervace v laboratoři.Preventivní konzervace (sledování a hodnocení vnitřního a vnějšího prostředí, způsoby uložení, balení, transportu a vystavení). Rekonzervace a revizní metody.
Literatura
  doporučená literatura
 • GREENWOOD, N. N. a A. EARNSHAW. Chemistry of the elements (Orig.) : Chemie prvků. Svazek I : Chemie prvků. Svazek II. info
 • NIKITIN, Michail Kapitonovič a Jelena Petrovna MEL'NIKOVA. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Translated by Jiří Příhoda. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 231 s. ISBN 8021030623. info
  neurčeno
 • BENEŠOVÁ, Jaroslava. Konzervování a restaurování kovů : ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Vyd. 1. Brno: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, 2011. 648 s. ISBN 9788086413709. info
 • NOVÁK, Josef. Fyzikální chemie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. 319 s. ISBN 807080436X. info
 • NOVÁK, Josef. Fyzikální chemie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. 229 s. ISBN 80-7080-360-6. info
 • KLOUDA, Pavel. Fyzikální chemie. Ostrava: Pavel Klouda, 1997. 179 s. ISBN 80-902155-2-1. info
 • FISCHER, Oldřich. Fyzikální chemie : termodynamika, elektrochemie, kinetika, koloidní soustavy a. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 333 s. info
 • MOORE, Walter J. Fyzikální chemie. 2. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1981. 974 s. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zkouška ústní
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 8. 2018 00:02, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému