C3800 Materiály pro konzervaci a restaurování

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marie Petlachová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (přednášející)
Mgr. Gabriela Vyskočilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 15:00–15:50 A08/309
Předpoklady
Předmět je povinný pro bakalářské studenty oboru chemie konzervování a restaurování, jako nepovinný i pro ostatní studenty. K absolvování předmětu je zapotřebí mít základní znalosti z obecné, anorganické a organické chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět Materiály pro konzervování a restaurování seznamuje studenty se základnímí materiály a prostředky, které se používají v oblasti péče o předměty kulturního dědictví. Pojednává o polymerech a výrobcích z nich, dále seznamuje studenty s kovy (Cu, Sn, Pb, Fe,Au,Ag, Pt, Ni aj.) a jejich slitinami pro výrobu předmětů. Studenti obdrží je informace o čisticích, pracích a desinfekčních prostředcích, které se v oblasti kozervování-restaurování předmětů používají.V této souvislosti jsou studenti seznámeni i se základními pracovními technikami a metodikami použití jednotlivých materiálů. Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni se orientovat v základních materiálech a metodikách, používaných pro oblast konzervování-restaurování předmětů kulturního dědictví.
Osnova
 • Přírodní anorganické (minerály a horniny) materiály jako zdroj surovin.
 • Organické materiály pro zhotovování předmětů(kůže, dřevo, pryskyřice, papír, přírodní vlákna), stavba,složení, výroba, zpracování.
 • Plasty v procesu KoRe, typy polymerací, druhy plastů (klasické uhlíkaté, organokřemičité polymery), aplikace.
 • Kovy, (Cu, Sn, Pb, Fe,Au,Ag, Pt, Ni aj.), nástin historické a současné hutnické výroby, metody zpracování,koroze,ochrana proti korozi.
 • Chemické protředky v procesu KoRe kovových předmětů, chemické a elektrochemické způsoby pokovování. Pájky, tavidla, smáčedla.
 • Keramika, sklo, porcelán.Pomocné prostředky pro proces KoRe předmětů z keramiky, skla a porcelánu.
 • Tenzidy, principy účinku, základní typy, ionogenní a neionogenní tenzidy. Prací a mycí proces. Jejich výroba a použití pro praní textilu.
 • Nátěrové hmoty, laky, barvy, emaily, tmely, fermeže. Lepidla.
 • Ochranné prostředky, pesticidy, fungicidy, insekticidy.
Literatura
 • KUBIČKA, Roman a Jiří ZELINGER. Výkladový slovník : malířství, grafika, restaurátorství. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 341 s. ISBN 9788024790466. info
 • NIKITIN, Michail Kapitonovič a Jelena Petrovna MEL'NIKOVA. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Translated by Jiří Příhoda. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 231 s. ISBN 8021030623. info
 • ZELINGER, Jiří. Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Vyd. 2., přepracované a dopl. Praha: Academia, 1987. 253 s. : i. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemná zkouška, 60 % pro úspěšné absolvování
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.