EN

PřF:C5321 Fyzikálně chemické základy NMR - Informace o předmětu

C5321 Fyzikálně chemické základy NMR - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Louša (cvičící)
doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 8:00–9:50 A4-211
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat technické dovednosti umožňující studentovi odvodit vztahy důležité pro pochopení spektroskopie NMR a analyzovat NMR experimenty.
Výstupy z učení
Student bude schopen
1. odvodit základní vztahy fyzikálního popisu spektroskopie NMR.
2. aplikovat matematické postupy na konkrétní fyzikální problém.
3. analyzovat základní experimenty NMR na úrovni vektorového modelu a formalismu součinových operátorů.
4. identifikovat parametry určující výsledky experimentů
Osnova
 • 1. Magnetický moment proudové smyčky
 • 2. Precese
 • 3. Polarizace
 • 4. Ztráta koherence
 • 5. Fourierova transformace ideálního a konečného signálu
 • 6. Relativistická kvantová mechanika
 • 7. Liouville-von Neumannova rovnice
 • 8. Experiment s jedním pulzem, dipolární interakce
 • 9. Relaxace způsobená dipolární interakcí
 • 10. NOESY
 • 11. Evoluce se skalární interakcí, spinová echa
 • 12. HSQC
Literatura
 • BROWN, Keith C. Essential mathematics for NMR and MRI spectroscopists. Cambridge, UK: Royal Society of Chemistry, 2017. xvi, 867. ISBN 9781782627975. info
 • KEELER, James. Understanding NMR spectroscopy. 2nd ed. Chichester: John Wiley and Sons, 2010. xiii, 511. ISBN 9780470746080. info
 • LEVITT, Malcolm H. Spin dynamics : basics of nuclear magnetic resonance. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008. xxv, 714. ISBN 9780470511176. info
 • Protein NMR spectroscopyprinciples and practice. Edited by John Cavanagh. 2nd ed. Boston: Academic Press, 2007. xxv, 885 p. ISBN 012164491X. info
Výukové metody
řešení problémů, diskuse řešení, domácí úkoly
Metody hodnocení
domácí úkoly
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/C5321