C5855 Metody biofyzikální chemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc. (přednášející)
RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Iveta Třísková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
Rozvrh
St 8:00–9:50 Kontaktujte učitele
Předpoklady
předchozí absolvování C5850 Základy biofyzikální chemie
doporučuje se současně absolvovat C5856 Metody biofyzikální chemie - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti v tomto kurzu získají fyzikálně chemické základy biofyzikálních metod používaných v genomice, proteomice, biotechnologii a bionanotechnologii.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: a) vysvětlit moderní principy biofyzikálních metod,
b) použít základy fyzikální chemie v biologické praxi,
c) nabyté vědomosti použít v přípravě bakalářské práce,
d) získané vědomosti využít v teorii (výpočty struktur) a v praxi (experiment, který teoretické výpočty ověří),
e) interpretovat nové trendy, taktiky a strategie biofyzikální chemie.
Osnova
 • 1. Experiment biofyzikální chemie (taktika a strategie volby metody, obecný postup řešení struktury a interakcí biomolekul)
 • 2. Transport v biologickém systému (difúze, osmóza, viskozita)
 • 3. Techniky studia transportu biomolekul (centrifugace, chromatografie, elektroforéza)
 • 4. Elektrický potenciál, energie a teplo (elektrofyziologie, hmotnostní spektrometrie, kalorimetrie)
 • 5. Rozptyl, refrakce, difrakce a interpretace jejich dat
 • 6. Elektronová a vibrační spektroskopie I (energetické stavy, UV- Vis, infračervená a Ramanova spektroskopie)
 • 7. Elektronová a vibrační spektroskopie II (fluorescence, FRET, fosforescence, chiroptická spectra, rentgenová spektroskopie)
 • 8. Magnetická rezonance (nukleární magnetická resonance - NMR a elektronová paramagnetická resonance - EPR)
 • 9. Mikroskopie (elektronová mikroskopie - SEM a TEM, mikroskopie atomárních sil - AFM)
 • 10. Metody studia jedné molekuly (manipulace, elektrické a optické vlastnosti biomolekuly)
 • 11. Elektrochemické metody a jejich využití v biosensorech (bioelektrochemie, nanoelektrochemie)
 • 12. Matematické a statistické zpracování dat (úvod do Fourierovských metod, multikomponentní analýza, umělé neuronové sítě).
Literatura
  povinná literatura
 • CAMPBELL, Iain D. Biophysical techniques. Oxford: Oxford University Press, 2012. ix, 353. ISBN 9780199642144. info
 • KODÍČEK, Milan a Vladimír KARPENKO. Biofysikální chemie. Vyd. 3., opr. a rozš. Praha: Academia, 2013. 423 s. ISBN 9788020022417. info
  doporučená literatura
 • ALLEN, James P. Biophysical chemistry. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell Pub., 2008. xvi, 492. ISBN 9781405124362. info
 • CANTOR, Charles R. a Paul R. SCHIMMEL. Biophysical chemistry. Part II, Techniques for the study of biological structure and function. 12th print. New York: W.H. Freeman and Company, 2001. xxix, s. 3. ISBN 0-7167-1189-3. info
 • CANTOR, Charles R. a Paul R. SCHIMMEL. Biophysical chemistry. Part III, The behavior of biological macromolecules. New York: W.H. Freeman and Company, 1980. xxix, s. 8. ISBN 0-7167-1191-5. info
 • CANTOR, Charles R. a Paul R. SCHIMMEL. Biophysical chemistry. Part I, The conformation of biological macromolecules. 11th print. New York: W.H. Freeman and Company, 1999. xxii, 341. ISBN 0-7167-1042-0. info
Výukové metody
přednášky, ppt prezentace, konzultace
Metody hodnocení
written test and oral exam
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/C5855