C6150 Fotografická chemie a fotografické techniky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (přednášející)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Primárně určeno pro studenty Chemie konzervování-restaurování, ale otevřeno i pro zájemce z jiných oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s historickými i současnými technikami fotografie analogové i digitální, včetně fyziologie vidění, které se mohou uplatnit v péči, zkoumání a dokumentaci předmětů kulturního dědictví a v procesu jejich konzervování a restaurování.
Výstupy z učení
Studenti získají teoretické znalosti z oblasti historických i moderních fotografických technik, historie fotografie, zobrazovacích technik, tisku a archivace, které mohou využít v navazujícím praktickém cvičení (předmět C6151).
Osnova
 • 1. Historie fotografie, historické postupy (daugerrotypie, kolodiový proces); fotometrická terminologie a metrologie (názvosloví, jednotky, standardní pozorovatel)
 • 2. Černobílá fotografie: princip, chemismus, spektrální vlastnosti emulze, postup negativ-pozitiv, diapozitiv, zpracování BW materiálů (vyvíjení, ustalování, stabilizace).
 • 3. Vlastnosti BW fotografických materiálů: strmost, citlivost, rozlišovací schopnost, přenosové funkce. Fotografie v IR a UV oblasti spektra.
 • 4. Kolorimetrie, barevné prostory, princip aditivních a subtraktivních systémů, barevná teplota, osvětlení pro barevnou fotografii a vizuální hodnocení barevných obrazů.
 • 5. Historie barevné fotografie, subtraktivní, aditivní a holografické (interferenční) postupy, moderní barevné materiály negativ-pozitiv a diapozitiv. Korekce chyb automatickou maskou, maskované materiály.
 • 6. Zpracování moderních materiálů negativ-pozitiv a diapozitiv, subjektivní a objektivní hodnocení.
 • 7. Základní principy digitální fotografie, snímače CCD a CMOS, skenovací a one-shot přístroje.
 • 8. Zpracování digitální fotografie, technické barevné prostory (RGB, Adobe RGB, sRGB,Lab), počítačové zpracování a programy (Photoshop, Corel aj.)
 • 9. Archivace digitálního obrazu.
 • 10. Tiskové techniky pro digitální barevnou fotografii: sublimační, ink-jet, laser. Offsetový tisk. Systém CMYK, Hexachrome, pojmy gamut, barevný prostor. Nátiskové techniky.
 • 11. Fotografická dokumentace a archivace.
Literatura
 • NEFF, Ondřej, Jan BŘEZINA a Petr PODHAJSKÝ. Fotografování s digitálním fotoaparátem. Praha: Institut digitální fotografie, 2003. 96 s. +. ISBN 80-903210-1-1. info
 • NEFF, Ondřej. Tajná kniha o digitální fotografii. 3. upr. vyd. Praha: Mobil Media, 2003. 192 s. ISBN 80-86593-44-4. info
 • ĎUROVIČ, Michal. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2002. 517 s. ISBN 8071853836. info
 • TAUSK, Petr. Praktická fotografie. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1973. 382 s. info
Výukové metody
Přednášky, teoretická příprava
Metody hodnocení
ústní zkouška nebo kolokvium.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 8. 2018 00:03, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému