C8202 Základy proteomiky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Radka Dopitová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Klumpler, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Hana Konečná (přednášející)
Mgr. Gabriela Lochmanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Potěšil, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 15:00–16:50 B11/335
Předpoklady
Předpokladem pro porozumění předmětu je znalost základů biochemie nebo molekulární biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je studentům představit proteomiku jako vědní disciplínu zabývající se studiem proteomu, jednotlivých proteinů včetně metod pro jejich charakterizaci včetně vyšších úrovní jejich struktury. Seznámit studenty s přípravou proteinových vzorků, základními metodami jejich separace a charakterizací proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie i se základy zpracování získaných dat.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět základům proteomiky vysvětlit principy základních proteomických metod, které jsou náplní následného kurzu (C8302) navrhnout vhodný postup pro různé druhy proteomických experimentů porozumět interpretaci vybraných typů proteomických dat
Osnova
  • Obecný úvod do proteomiky Funkce proteinů/Rekombinantní proteiny Charakterizace struktury proteinů Základy přípravy proteinových vzorků Metody pro separaci proteinů a peptidů Hmotnostní spektrometrie (MS) v proteomice Základy zpracování MS dat
Literatura
  • Wilkins et al. Proteome Research: New Frontiers in Functional Genomics. Springer, 1997, ISBN 3-540-62753-7
  • Chapman J. R. (Editor). Mass Spectrometry of Proteins and Peptides
  • Kinter M., Sherman N.E. Protein Sequencing and Identification Using Tandem Mass Spectrometry Wiley-Interscience, 2000, ISBN 0471322490
Výukové metody
Hlavní výukovou metodou jsou přednášky, obsahující konkrétní příklady vlastní vědecké praxe jednotlivých přednášejících a demonstrace řešení konkrétních problémů spojených s využitím jednotlivých nástrojů současné proteomiky.
Metody hodnocení
Předmět bude vyučován 2 hodiny týdně a ukončen zkouškou. Řádná zkouška proběhne formou písemného testu ve dvou termínech. Případné dalsi opravné termíny budou vypsány dle potřeby. Upozorňujeme na podmínku absolvování zkoušky pro možnost absolvování navazujících cvičení (C8302).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/C8202