C8292 Aplikovaná termodynamika II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2006
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Michal Roth, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Michal Roth, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Wohlův rozvoj pro dodatkovou Gibbsovu energii. Fugacity v kapalných směsích, teorie roztoků. Flory-Hugginsova rovnice. Rozpustnost plynů v kapalinách. Rozpustnost pevných látek v kapalinách. Rozdělení pevné rozpuštěné látky mezi dvě nerozpustné kapaliny. Rovnováhy za vysokých tlaků. Superkritická fluidní extrakce. Numerická cvičení a třídy problémů, řešených v kurzu.
Osnova
  • Aplikovaná termodynamika II 1. Fugacita v kapalných směsích: teorie roztoků. Van Laarova teorie. Scatchardova-Hildebrandova teorie. 2. Mřížková teorie. Roztoky polymerů. Floryho-Hugginsova rovnice. 3. Rozpustnost plynů v kapalinách. Ideální rozpustnost. Henryho zákon. 4.Vliv tlaku a teploty na rozpustnost plynu. 5. Rozpustnost tuhých látek v kapalinách. Termodynamický rámec. Ideální rozpustnost. 6. Neideální roztok. Distribuce tuhé látky mezi dvě nemísitelné kapaliny. 7.Rovnováhy za vysokých tlaků. Fázové chování za vysokých tlaků. 8. Termodynamická analýza. Superkritická fluidní extrakce.
Metody hodnocení
Výuka probíha každý týden a je zakončena ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2006/C8292