F1090 Mechanika a molekulová fyzika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2000
Rozsah
4/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (přednášející), Mgr. Lenka Czudková, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vlaďka Stejskalová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Mechanika hmotného bodu. Kinematika a dynamika hmotného bodu. Newtonovy zákony. Práce a energie. Gravitační pole. Mechanika soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa.Elastické vlastnosti materiálů. Mechanika tekutin. Hydrostatika a hydrodynamika ideální kapaliny. Reálná kapalina. Teplo a termodynamika. Kinetická teorie plynů. Ideální plyn, I.a II. termodynamický zákon. Tepelně pracující stroje. Reálný plyn. Kinetická teorie kapalin. Fázové přeměny.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2000/F1090